PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
RAKTAŽODŽIŲ VARDYNAS

Raktažodžiai (angl. keywords) yra vienas svarbiausių paieškos duomenų bazėse įrankių arba kelio pradžia, įvardijanti paieškos tikslą ir leidžianti greitai pasiekti ieškomus duomenis.

Aruoduose pateikti raktažodžiai sudaro tam tikrą organizuotą visumą – – daugiapakopę organizacinę struktūrą, apimančią keliolika sričių:

 • augalai ir grybai
 • buitis
 • darbas
 • gamta
 • gyvūnai
 • išvaizda
 • judėjimas
 • komunikacija
 • kultūrinė aplinka, menas
 • laikas ir erdvė
 • mainai
 • medicina
 • medžiagos
 • mityba
 • mokslas
 • muzika, dainos, šokiai
 • poilsis ir pramogos
 • psichinė veikla
 • religija, tikėjimai, pasaulėžiūra
 • simboliai
 • statiniai
 • transportas
 • žmogus, šeima, visuomenė 

Raktažodžių visuma yra savaip organizuota, joje egzistuoja tam tikri tarpusavio reikšminių santykių dėsningumai. Sistema yra atvira – leidžianti raktažodžių vardyną papildyti naujais žodžiais.

Raktažodžių vardynas sukurtas kaip pagalbinė priemonė vartotojui ieškoti žodžių ar žodžių junginių. Hierarchine šio vardyno organizacija siekiama vartotojui padėti rasti ir visos jį dominančios teminės grupės duomenis. Hierarchiją sudaro žodžiais žymimos sąvokos, kurios vienija arba apima tą patį požymį turinčius konceptus ir jų referentus. Raktažodžiai hierarchiniu principu skirstomi į tam tikras grupes ar posistemius bei nustatomi jų tarpusavio ryšiai. Pats mažiausias hierarchinės struktūros vienetas yra žodis (arba žodžių junginys) ir jo reikšmė: vienareikšmio žodžio – pati jo reikšmė, daugiareikšmio žodžio – viena iš jo reikšmių.

Įvedant duomenis į raktažodžių skiltį, aprašomi svarbiausieji teksto žodžiai. Jie pateikiami pagrindine forma. Raktažodžiai yra tiesiogiai susiję su skelbiamu tekstu bei jį lydinčiu komentaru ir vaizdo bei garso objektų aprašymais Aruodų pagrindinėje saugykloje. Į raktažodžių langelį papildomai įvedami žodžiai, kurių nėra originaliame tekste, tačiau jie nusako svarbius teksto struktūros požymius bei funkcinę priklausomybę.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007