PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
GEOGRAFIJOS BANKAS

Geografijos banke saugoma informacija apie Lietuvoje ir už jos ribų esančius administracinius vienetus ir geografines vietoves: šiuolaikinius administracinius vienetus (apskritis, seniūnija ir kt.), gyvenamąsias dabartines ir istorines vietoves (miestas, kaimas ir kt.) ir geografinius objektus (miškai, ežerai, kalnai ir kt.). Šiuo metu banko pagrindą sudaro apie 27 000 Lietuvos gyvenamųjų vietovių įrašų (2004-10-15 LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašo pagrindu) ir 100 geografinių objektų (upių, kalnų, miškų ir kt.) straipsnių.

Kiekvienas Geografijos banko straipsnis susideda iš dviejų dalių. Pirmąją straipsnio dalį sudaro vietovės adresas ir žinios apie vietovardį: vietos pavadinimo istorinės formos, kirčiuotė, etimologija, įvairios istorinės žinios ir kita svarbi informacija. Šie duomenys gali būti puiki terpė interaktyviam šiuolaikinių ir istorinių vietovardžių žodynui kurti.

Antroji straipsnio dalis skirta parodyti kaip plačiai viena ar kita geografinė vieta yra reprezentuojama Aruodų saugyklose. Pavyzdžiui, Palangos miesto įrašas jau dabar leidžia rasti nuorodas į Palangos apylinkėse rastų gintarinių dirbinių, 1914 m. Didžiosios gatvės, 2005 m. kopų tvirtinimo pajūryje darbų fotografijas, Palangos senovės gyvenvietėse ir kapinyne rastų archeologinių dirbinių piešinius. Čia taip pat užfiksuotos Palangos įrašo sąsajos su pagrindinėje saugykloje aprašytais objektais: piliakalniu, vadinamu Birutės kalnu, XVI a. užrašyta legenda apie didįjį kunigaikštį Kęstutį ir Birutę, 1956 m. Palangoje užrašyta sakme „Uždegtas vežimas“ ir pan.

Geografijos banke yra įdiegtas hierarchinis vietų skirstymo principas, kadangi kiekviena vieta, nepriklausomai nuo jos dydžio ir reikšmės, yra kitos geografinės arba administracinės vietos dalis. Pavyzdžiui, Vilniaus miestas yra Vilniaus apskrityje, Marvelė – Kauno mieste, Birutės kalnas – Palangos mieste, Bažnytėlės sala – Trakų Galvės ežere. Tarpusavyje hierarchinėmis sąsajomis susieti aprašomų vietų straipsniai suteiks patogią galimybę naudotis Geografijos banko duomenimis ir persikelti iš vieno straipsnio į kitą lokalizuojant visas reikiamas administracines ir geografines vietas.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007