PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
Apie Aruodus

Aruodaitai informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Simbolinis pavadinimas Aruodai reiškia, kad čia kaip į aruodus pilami, saugomi ir iš čia vėl semiami lietuvių kultūros grūdai.

Aruodų pagrindas sukurtas 2003–2006 metais pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto ir Matematikos ir informatikos instituto bendrą projektą RaSa: „Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis SĄvadas”. Projektą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projektui vadovavo hum. m. dr. Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Projektą įgyvendino šešios darbo grupės, atstovaujančios skirtingoms mokslo sritims: folkloristika (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė), lingvistika (Lietuvių kalbos institutas, vadovė dr. Gertrūda Naktinienė), etnologija (Lietuvos istorijos institutas, vadovė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė), archeologija (Lietuvos istorijos institutas, vadovas dr. Vykintas Vaitkevičius), istorija (Lietuvos istorijos institutas, vadovė dr. Jolita Sarcevičienė), informatika (Matematikos ir informatikos institutas, vadovė dr. doc. Nerutė Kligienė).

Šiuo metu Aruoduose pristatomos penkios mokslo sritys – archeologija, etnologija, folkloristika, istorija ir kalbotyra. Šių mokslo sričių duomenys ir yra pateikiami Aruoduose.

2006 metų pabaigoje Aruodų pagrindinėje saugykloje buvo daugiau kaip 1760 visateksčių įrašų. Juos papildė 2600 Vaizdo ir garso archyvo įrašų, 2500 Terminų tezauro įrašų ir 910 straipsnių, 1400 Personalijų banko įrašai ir 266 straipsniai, 3070 Bibliografijos katalogo įrašų, 27 100 Geografijos banko įrašų, 1151 pasakų ir 361 dainų tipų aprašymai. 

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007