PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
MOKSLO SRITYS
Folkloras Folkloras
Kalba Kalba
Archeologija Archeologija
Etnologija Etnologija
Istorija Istorija
FOLKORAS ARUODUOSE

Lietuvių folkloras ir folkloristika Aruoduose pristatomi įvairiais aspektais, pasitelkiant mokslinius tyrimus ir pačius šaltinius, tautosakos garso įrašus, vaizdinę medžiagą.

Pagrindinėje saugykloje šiuo metu yra daugiau kaip 600 įvairių tautosakos tekstų, tarp jų didžiuma pasakos, sakmės ir dainos. Paminėtina leidinio Lietuvos rašytojų surinktos pasakos ir sakmės medžiaga (187 vnt.), kalendorinių dainų kolekcija (virš 100 vnt.), teminiai tautosakos kūrinių rinkiniai (vilkas, žirgas, akys – virš 240 tekstų.).

 

Terminų tezaure yra apie 250 folkloristikos terminų. Kuriant folkloristikos šaką daugiausia orientuotasi į folkloro rūšis ir žanrus; be tautosakos čia taip pat pristatomi instrumentinio folkloro bei šokių ir žaidimų folkloro žanrai, taip pat ir muzikos instrumentai. 70 terminų aprašyti straipsniais, pateikiant folkloro žanrų pavyzdžius.

Personalijų banke dauguma su folkloristika susijusių asmenų yra tautosakos pateikėjai ir užrašytojai, kadangi jie yra glaudžiausiai susiję su Aruoduose pateikiamais duomenimis. Taip pat čia pateko folkloro tyrinėtojų, skelbėjų, transkribuotojų pavardės. 50 asmenų, susijusių su folkloristika, yra aprašyti išsamiai.

Bibliografijos kataloge yra virš 700 folkloristikos leidinių ir straipsnių įrašų. Bibliografijos kataloge įdiegus folkloristikos rubrikas (atitinkančias terminų tezauro folkloristikos šaką) leidinių galima ieškoti pagal specifinius folkloristikos terminus.

Atskiras folkloristų darbo baras Aruoduose – tautosakos katalogai: Lietuvių pasakojamosios tautosakos elektroninis katalogas ir Lietuvių liaudies dainų elektroninis katalogas.

Vaizdo ir garso archyve yra 200 fotonuotraukų, 54 folkloro garso įrašai. Vaizdo duomenų kolekciją sudaro visų Lietuvos etnografinių regionų ir Baltarusijos folkloro pateikėjų Gervėčiuose fotonuotraukų pluoštai bei Jurgio Dovydaičio fotografijų rinkinys iš Lietuvių tautosakos rankraštyno. Pateikiama reprezentacinė įvairių tautosakos žanrų garso įrašų kolekcija Tautosakos panorama. Folkloro garso įrašus papildo Muzikinio folklorizmo pavyzdžiai – 33 muzikos kūriniai, sukurti ar atliekami folklorinės muzikos pagrindu.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007