PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
MOKSLO SRITYS
Folkloras Folkloras
Kalba Kalba
Archeologija Archeologija
Etnologija Etnologija
Istorija Istorija
ISTORIJA ARUODUOSE

Istorijos duomenys Aruoduose reprezentuoja dvi pagrindines temas – Vyčio istorija ir Žirgas Lietuvos istorijoje; iš viso pateikiama 62 Aruodų pagrindinės saugyklos įrašai. Didesnę jų dalį sudaro naratyviniai istorijos šaltiniai, pvz., Vytauto Didžiojo laiškai, 1664 m. lietuviška priesaika, tarp jų šaltinių originalai, vertimai, nuorašai ir net kūrybinės interpretacijos (pavyzdžiui, Legenda apie Kęstutį ir Birutę). Pagrindinėje saugykloje pateikiama šiek tiek ir „regimų“ istorijos objektų, pvz., Paminklas kunigaikštienei Birutei (Lauksodžio k., Pakruojo r.), Vytauto Didžiojo kapas, 1764 m. Punios bažnyčios (Alytaus r.) jurisdikos planas.

Aruodų Vaizdo ir garso archyvas, kuriame kol kas pateikiama tik apie 80 istorinių vaizdo duomenų, atskleidžia puikias galimybes kaupti teminius istorinių vaizdų rinkinius ir interaktyvioje terpėje sąsajomis sieti juos tiek su istoriniais tekstais, tiek su archeologijos, etnologijos, folkloro ir kalbos objektais.

Terminų tezaure sukurta atskira Lietuvos istorijos terminų šaka, sudaryta iš 280 terminų, iš jų 60 aprašyti straipsniais. Tai pirmas bandymas tokia forma klasifikuoti istorijos duomenis.

Personalijų banke yra 42 žymioms Lietuvos istorijos asmenybėms skirti straipsniai. Čia galima rasti žinių apie Lietuvos didžiuosius kunigaikščius Gediminą ir Jogailą, Gediminaičių ir Jogailaičių dinastijas, Goštautų giminę, didžiojo prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą, Lietuvos karaliaus Mindaugo žmoną Mortą ir kt. Personalijų bankas galėtų tapti pagrindu kuriant interaktyvų istorinių Lietuvos personalijų žinyną.

Šiandien Aruoduose Lietuvos istorijos duomenys pristatomi palyginti kukliai – dar tik formuojasi poreikis skaitmeninti ir klasifikuoti istorijos mokslo duomenų masyvus ir padaryti juos lengvai pasiekiamus visiems besidomintiems – ir specialistams, ir visuomenei.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007