PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
MOKSLO SRITYS
Folkloras Folkloras
Kalba Kalba
Archeologija Archeologija
Etnologija Etnologija
Istorija Istorija
ETNOLOGIJA ARUODUOSE

Didžiausias etnologų indėlis į Aruodus yra šiuolaikinio etnologijos mokslo poreikius atitinkančios klasifikacijos sukūrimas ir įdiegimas informacinėje sistemoje. Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija parengta remiantis Lietuvoje atliktais teminiais kultūros skirstymais, kurie buvo pateikiami K. Griniaus, P. Būtėno, J. Balio etnografinių šaltinių rinkimo programose, etnologijos mokslą apibendrinančiuose Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Suomijos leidiniuose, Vokietijoje ir Lietuvoje leistose etnologijos bibliografijose. Labai svarbus šaltinis rengiant šią klasifikaciją buvo George’o Peterio Murdocko iniciatyva parengta antropologinė kultūros sričių klasifikacija, skirta skirtingų kultūrų palyginimams.

Etnologijos klasifikacija sudaro Terminų tezauro etnologijos šaką (iš viso 200 terminų ir jų straipsnių). Klasifikacija susideda iš 16 kultūros sričių. Kiekviena sritis skaidoma smulkiau, todėl vienas reiškinys gali būti priskiriamas ir kelioms kultūros sritims ar jų sudėtinėms dalims.

Vaizdo ir garso archyve etnologiją reprezentuoja keletas rinkinių, sudarytų iš IIES fototekos kolekcijų: Kūdikystė ir vaikystė, Etninės grupės, Sūpuoklių nuotraukos, Kalendorinių papročių nuotraukos ir kt. Vizualiniai etnologijos duomenys taip pat figūruoja Aruodų duomenų rinkinyje Žirgas lietuvių etninėje kultūroje. Į Vaizdo ir garso archyvą įkėlus Šiaulių kraštotyros draugijos žurnalo Gimtasai kraštas iliustracijas Aruodai pasipildė labai gausia etnografinių daiktų piešinių, brėžinių ir nuotraukų kolekcija.

Etnologų darbo rezultatas Personalijų banke – 28 su etnologija susijusių asmenų, tarp jų Angelės Vyšniauskaitės, Vacio Miliaus, Juozo Baldžiaus ir kitų etnologų biografijos.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007