PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
MOKSLO SRITYS
Folkloras Folkloras
Kalba Kalba
Archeologija Archeologija
Etnologija Etnologija
Istorija Istorija
KALBOS DUOMENYS ARUODUOSE

Aruodų informacinėje sistemoje yra pateikiama įvairių etnokultūrinio pobūdžio lietuvių kalbos duomenų; jų apimtis įvairuoja nuo trumpų vieno sakinio tekstelių iki ilgų senosios raštijos fragmentų (iš viso virš 660 vienetų).

Šiuo metu Aruoduose kalbos duomenis atstovauja:

 • į bendrinę kalbą transponuotos tarminių pasakojimų atkarpos ir jų garso įrašai iš Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo;

 • į bendrinę kalbą transponuoti liaudiški augalų pavadinimai su sakiniais iš „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos bei skenuoti vaizdai kortelių, kuriose tie sakiniai yra užrašyti pateikiant jų fonetinę transkripciją;

 • vaizdingosios leksikos (jaustukų, ištiktukų) rinkiniai iš rengiamo „Kupiškio tarmės žodyno“ kartotekos ir „Lietuvių kalbos žodyno“;

 • pavardės iš istorinių rankraštinių šaltinių ir gyvojoje kalboje vartojamų pavardžių kartotekos; sudarytas duomenų rinkinys XVII-XVIII a. Joniškio parapijos lietuviški asmenvardžiai;

 • mitologiniai vietovių pavadinimai iš vietovardžių kartotekos;

 • arklių vardai iš zoonimų kartotekos;

 • tikėjimai iš „Lietuvių kalbos žodyno“;

 • originalūs (neverstiniai) intarpai M. Daukšos Katekizme;

 • antonimų poros;

 • arklių pavadinimų leksemos ir apibūdinimai senosios raštijos autorių kūriniuose ir „Lietuvių kalbos žodyne“;

 • vyro ir moters vaizdavimas senosios raštijos autorių kūriniuose ir kt.

Pateikiami duomenys priklauso vienam ar net iš karto keliems teminiams rinkiniams, pavyzdžiui, arklių pavadinimai, apibūdinimai, arklių vardai, antonimų poros, sinonimų eilės, frazeologizmai su šiais žodžiais yra nedidelių kalbinių rinkinių elementai, kurie priklauso didesniam Aruodų rinkiniui Žirgas lietuvių etninėje kultūroje.

Personalijų banke yra išsamiai aprašyti 96 su kalbotyra susiję asmenys (kalbininkai, senųjų raštų autoriai, kalbos duomenų rinkėjai, pateikėjai ir kt.).

Terminų tezaure pateikta 180 kalbotyros terminų straipsnių su reikšmių apibrėžimais ir kita informacija.

Bibliografijos kataloge pateikti lietuvių kalbotyros darbų bibliografiniai įrašai (600 vnt.). Iš gausios lietuvių kalbotyros bibliografijos buvo atrinkti leidiniai ar straipsniai, turintys sąsajų su Aruodų informacine sistema – čia pateikiamų duomenų šaltiniai, mokslo darbai, kurių teiginiai panaudoti komentaruose, Personalijų banke aprašytų asmenų pagrindinės publikacijos ir pan.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007