PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
LIETUVIŲ DAINUOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ELEKTRONINIS KATALOGAS

Lietuvių dainuojamosios tautosakos elektroninis katalogas sumanytas kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos institute turimo dainuojamosios tautosakos tekstų katalogo kartotekos ir katalogo knygų atnaujinta ir papildyta versija. Į elektroninį katalogą perkeliami tipų numeriai ir pavadinimai, informacija apie variantų šaltinius. Tipų, versijų ir variantų grupių anotacijos redaguojamos, tikslinamos ir papildomos atsižvelgiant į pasikeitimus katalogo kartotekoje. Konkrečių variantų tekstai elektroniniame kataloge neskelbiami ir neanotuojami, pateikiama tik su jų fiksavimu ir saugojimu susijusi informacija (duomenys apie pateikėją, užrašytoją, užrašymo laiką ir vietą, saugojimą), leidžianti detalizuoti paiešką.

Paieška elektroniniame kataloge gali būti vykdoma pagal įvairius parametrus. Pasirinkus tipo numerį ar pavadinimą vartotojas gauna tipo (visų jo versijų ir variantų grupių) anotaciją ir tipui priskirtų variantų signatūras. Gilesnė paieška leis gauti papildomą informaciją apie konkretų variantą, t.y. jo pateikėją, užrašytoją, užrašymo laiką bei vietą. Vykdant paiešką pagal signatūrą, asmenį, vietą, frazę (žodį ar žodžių junginį) vartotojas visuomet gaus nuorodas į varianto signatūrą ir / arba dainos tipą.

Lietuvių dainuojamosios tautosakos elektroninį katalogą, vykdydami mokslo programą „RaSa: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos, kalbos šaltinių sąvadas“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 2004–2006 m. parengė dr. Vilma Daugirdaitė, dr. Jurgita Ūsaitytė ir programuotojas Arūnas Ciesiūnas.

Šiuo metu galima naudotis kalendorinių apeigų dainų katalogo elektronine versija. 

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007