PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
VAIZDO IR GARSO ARCHYVAS

Vaizdo ir garso archyve saugomos visos Aruodų medijos: garso įrašai, fotonuotraukos, brėžiniai, natomis užrašytos melodijos, video medžiaga ir kt.

Vaizdo ir garso archyvo įrašų skaičius šiuo metu siekia 2600 vnt. Didesnė jų dalis yra praėjusio šimtmečio piešiniai ir fotonuotraukos, kuriuose yra užfiksuota plati lituanistinių temų panorama: archeologinės vietos ir radiniai, istorijos objektai, etnografinės realijos, personalijų portretai, tiriamųjų ekspedicijų akimirkos ir kt. Video siužetuose galima matyti piliakalnius, šventvietes, tautosakos pateikėjus, istorines vietoves ir kt. Garso įrašuose pristatomi tarmių pavyzdžiai, tautosakos kūriniai, pasakojimai.

Vaizdo ir garso archyvo duomenų paieška atliekama naudojant bendrosios paieškos užklausas. Rasti Vaizdo ir garso archyvo įrašai žymimi specialiomis ikonomis.

Papildomą galimybę peržiūrėti media duomenis teikia jų skirstymas į tam tikrus duomenų rinkinius, pavyzdžiui:

  • Šiaulių kraštotyros draugijos žurnalo „Gimtasai kraštas" 1939 m. komplekto iliustracijos
  • Leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais" iliustracijos
  • Sūpuoklių fotonuotraukos iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus fototekos
  • Aukštaitijos folkloro pateikėjų nuotraukos ir pan.

Garso įrašai ir vaizdai yra ne vien tik Aruodų tekstų iliustracijos. Išsamūs media duomenų aprašymai, apibūdinantys autorių, sukūrimo vietą ir laiką, šaltinį, mokslinę klasifikaciją, fiksavimo pobūdį (brėžinys, faksimilė, interviu...) ir kitokius svarbius faktus, suteikia šiems įrašams savarankiškų duomenų statusą, todėl jie gali būti naudojami ir atskirai nuo pagrindinės saugyklos.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007