PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
PERSONALIJŲ BANKAS

Personalijų banke kaupiami duomenys apie asmenų, kurių profesiniai, kultūriniai, visuomeniniai interesai susiję su lietuvių kalba, tautosaka, etnologija, istorija, archeologija, gyvenimą ir veiklą. Tai istorinės asmenybės, senosios raštijos kūrėjai, mokslininkai, duomenų rinkėjai, tautosakos pateikėjai ir kt.

Personalijų banko įrašuose yra nurodomi pagrindiniai duomenys: gimimo data ir vieta (mirusiųjų – ir mirimo), išsilavinimas, mokslo ir pedagoginiai vardai, pagrindinės darbo vietos ir pareigos, apibūdinama profesinė, kūrybinė, visuomeninė, kita specifinė veikla, jos įvertinimas, apdovanojimai ir kt. Nurodoma aprašomų asmenų atliktų darbų bibliografija ir naujausi duomenų apie juos šaltiniai (enciklopedijos, straipsniai ir kt.). Dėl didelės aprašomų asmenų veiklos įvairovės – istorinės giminės atstovas, mokslininkas, kaimo dainininkas ar pasakotojas – ne visų duomenų pateikimą galima suvienodinti, pavyzdžiui, istorinių asmenybių duomenys neretai yra nežinomi ar dėl jų ginčijamasi, dabar gyvenančių – gana tikslūs.

Personalijų aprašai papildomi Vaizdo ir garso archyvo duomenimis – nuotraukomis, užrašytų duomenų skenuotomis kopijomis ir pan., jei turimi jų balso įrašai – ir šiais įrašais. Aprašus galima sujungti su pagrindinės saugyklos duomenimis, Bibliografijos katalogu, galima nurodyti giminystės sąsajas, pavyzdžiui, tarp Giedraičių giminei priklausančių istorinių asmenų, tarp Jablonskių giminei priklausančių mokslininkų ir pan.

Pateikiant asmenų, kurie rinko kalbos, tautosakos, etnologijos faktus, stengiamasi nurodyti, kokių sričių duomenis ir iš kokių vietų jie rinko, kada pradėjo rinkti, kiek surinko ir pan., archeologų – kiek ir ką kasinėjo. Pavyzdžiui, aprašant kunigo Felikso Sragio lituanistinę veiklą, be kitų dalykų, pasakoma, kad jis Plungės gimnazijoje dėstė lietuvių, vokiečių ir lotynų kalbas, kad „Lietuvių kalbos žodynui“ užrašė apie 5000 žodžių.

2006 m. Personalijų banke yra pateikti daugiau ar mažiau išsamūs aprašai 262 asmenų, kurių veikla labiausiai ryški šiose srityse: kalbotyros – 97, tautosakos – 50, archeologijos – 45, istorijos – 42, etnologijos – 28. Pildant Aruodų pagrindinę saugyklą bei pagalbines saugyklas Personalijų banko apimtis greitai auga – jau dabar jame paminėta apie 1400 asmenų. Daugelis iš jų į šį banką pateko kaip cituojamų mokslinių komentarų, iš žodynų atrinktų pavyzdžių, vaizdų archyve pateiktų nuotraukų autoriai, publikacijų bendraautoriai, duomenų pateikėjai ir pan.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007