PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
TERMINŲ TEZAURAS

Terminų tezauras yra integralus penkių mokslo šakų – archeologijos, etnologijos, folkloristikos, istorijos ir kalbotyros – terminų žodynas. Tokia forma pirmą kartą bandoma įvardinti šių mokslo šakų objektą, reglamentuoti mokslinės terminijos vartojimą bei nustatyti terminų atitikmenis užsienio kalbomis. Tačiau svarbiausia, kad Terminų tezauras Aruoduose atlieka mokslinio klasifikavimo instrumento vaidmenį.

Naudojant tezauro terminus yra apibūdinami pagrindinės saugyklos objektai, vaizdai ir garso įrašai. Tezauro terminai taip pat naudojami Personalijų banke aprašant asmenų veiklos sritį bei jų įnašą į lituanistiką (pvz., folkloro tyrinėtojai, folkloro atlikėjai, archeologai tyrėjai).

Atsižvelgiant į tarptautines tezaurų kūrimo taisykles, Terminų tezaure įdiegtas trijų rūšių terminų tarpusavio sąsajų modelis: terminai tarpusavyje yra saistomi hierarchinių (pvz., sakytinė tautosaka – sakmės – padavimai), ekvivalentinių (pvz., antskydis – umbas, segė – sagė) ir asociatyvinių (pvz., dalgis – pjautuvas, arklas – žagrė) ryšių. Be tikrųjų, tezaurui priklauso ir pagalbiniai terminai, patikslinantys terminų hierarchinius ryšius (pvz., ginklai: ginklai pagal funkciją, ginklai pagal kovos taktiką, sudedamosios dalys). Tai padeda tezaure įvesti aiškesnę ir racionalesnę tvarką, nes terminai rikiuojami kiekviename lygmenyje hierarchiškai išsišakojančio medžio principu abėcėlės tvarka.

Kuriant atitinkamas Terminų tezauro sudėtines dalis atskirų mokslo šakų rezultatai yra gana skirtingi. Tezauro struktūra šiandien apima apie 2500 terminų, tačiau didelė darbo apimtis ir siauras autorių ratas lėmė, kad šiandien parašyta tik apie 910 terminų straipsnių. Todėl tezauro kūrimas turėtų būti tęsiamas ir siekiama oficialaus (LR Terminų banko įstatyme numatyto) šių terminų standartizacijos lygmens.

Tezauro terminų ir su jais susietų įrašų paieška Aruoduose atliekama naudojant bendrąją paiešką – termino užklausos laukelyje įrašant terminą ar jo dalį. Pvz., įrašę terminą piliakalnis, galėsime peržiūrėti įvairių piliakalnių tyrinėjimų aprašymus, tyrimų brėžinių ir radinių piešinius, galėsime pasiklausyti apie piliakalnius pasakojamų padavimų ir kt.

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007