Asmuo

VARDAS: Juozapas Ignotas

PAVARDĖ: Kraševskis

VARIANTAI: Józef Ignacy Kraszewski

VARIANTAI: Juzefas Ignacas Kraševskis

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
ISTORIJA
ARCHEOLOGIJA | Bendrosios sąvokos | Tyrėjai | ARCHEOLOGAS

GIMIMO METAI: 1812-07-28

GIMIMO VIETA: Varšuva, Lenkija.

Dabartinė lokalizacija: Varšuva, m., , , Mazovijos vaivadija, Lenkijos Respublika

MIRTIES METAI: 1887-03-19

MIRTIES VIETA: Ženeva, Šveicarija.

PALAIDOJIMO VIETA: Krokuva, Lenkija.

Dabartinė lokalizacija: Krokuva, m., , , Mažosios Lenkijos vaivadija, Lenkijos Respublika

BIOGRAFIJA:
J. I. Kraševskis gimė 1812 m. liepos 28 d. (mirė 1887 m. kovo 19 d.). Mokėsi Sislovičiaus (Lenkija) gimnazijoje, 1829–1830 m. Vilniaus universitete studijavo literatūrą, muziką. Už dalyvavimą anticariniame studentų judėjime 1830–1832 m. buvo kalinamas, nuo 1834 m. daugiausia gyveno Dolgoje kaime Volynėje (dab. Ukraina). Nuo 1856 m. buvo Vilniaus archeologinės komisijos narys, 1863 m. emigravo į vokietiją, gyveno Drezdene, 1872 m. buvo išrinktas Krokuvos visuomenės mokslų akademiku. J. I. Kraševskis žinomas kaip istorikas, rašytojas, kritikas ir publicistas, palikęs apie 600 tomų įvairios kūrybos. Domėjosi Lietuvos istorija, lietuvių kalba, mitologija, rinko dainas, padavimus, priežodžius, leido žurnalą „Athenaeum“ (1841–1851 m. išėjo 66 numeriai). Taip pat domėjosi archeologiniais paminklais, dažnai apie juos rašė spaudoje ir kituose leidiniuose, palaikė ryšius su grafais Tiškevičiais, L. A. Jucevičiumi ir kitais šviesuoliais, 1871 m. dalyvavo Bolonijos (Italija) archeologijos kongrese, 1874 m. – tarptautiniame archeologų suvažiavime Stokholme. J. I. Kraševskio darbai prisidėjo prie Lietuvos senosios istorijos populiarinimo.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KRASZEWSKI, J. I. Biekeszówka (wyjątek z tomu IV Hist. Wilna) // Biruta. Wilno, 1838. D. 2, p. 125–154.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KRASZEWSKI, J. I. Wilno od początków jego do roku 1750. Wilno, 1840–1841. T. 1–4.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
KRASZEWSKI, J. Sztuka u słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześciańskiej. Wilno, 1860.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Крашевски, Ю. И. Руководство к изысканию древностей в Западной России // Гроденские губернские ведомости. 1845, Нр. 24–26; Ковенские губернские ведомости. 1845, No. 33, 35–36; Киевские губернские ведомости. 1845, No. 43–44.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
DANEK, W. Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, 1976.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Žukauskaitė 2004

©: Adaptavimas Jurgita Žukauskaitė Lietuvos istorijos institutas

Spausdinti

Atgal