Asmuo

VARDAS: Irena

PAVARDĖ: Ermanytė

VARIANTAI: Irena Teresė Ermanytė

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

GIMIMO METAI: 1937

GIMIMO VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Nugarės, k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

BIOGRAFIJA:
Gimė 1937 m. liepos mėn. 3 d. Nugarėse, Šiaulių rajone. 1960 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1961 m. dirba Lietuvių kalbos institute. 1994 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos antonimija“. Su kitais rašė (IX-XVIII t.) ir redagavo (XVII-XX t.) akademinį „Lietuvių kalbos žodyną“ . „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno“ (1963 m.), „Mokyklinio tarptautinių žodžių žodyno “(1995, 1998), „Frazeologijos žodyno“ (2001 ) viena autorių. Parengė„Lietuvių kalbos antonimų žodyną“(1985), „Antonimų žodyną“(2003). Paskelbė straipsnių iš lietuvių kalbos antonimijos, toponimikos, kalbos kultūros. Dalyvavo kalbinėse ekspedicijose, Lietuvių kalbos žodyno kartotekai užrašė žodžių. 1996 m. paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija už darbą prie „Lietuvių kalbos žodyno“(kartu su kitais), 2002 m. – Lietuvos mokslo premija už darbą prie „Frazeologijos žodyno“(kartu su kitais).

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Ermanytė I. Lietuvių kalbos antonimų žodynas, K.: Šviesa, 1985.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas, K.: Šviesa, I leid. 1995 (I. Ermanytė, O. Kažukauskaite, J. Paulausku, J. Pribušauskaite, J. Žiemyte) // II leid. K.: Šviesa, 1998, III leid. K.: Šviesa, 2000.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Ermanytė I. Antonimų žodynas, V.: Lietuvių kalbos institutas, 2003.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Frazeologijos žodynas / Rengė I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė. Redagavo J. Paulauskas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas

PASTABOS: Kalbininkė, žodynininkė

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal