Asmuo

VARDAS: Jonas

PAVARDĖ: Jaknavičius

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:

BIOGRAFIJA:
Gimė 1589 (arba 1598) m. Rytų Lietuvoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje ir akademijoje Vilniuje, Braunsbergo, Nesvyžiaus jėzuitų kolegijose. Buvo Kražių, Smolensko, Vilniaus jėzuitų kolegijų rektoriumi. Po K. Sirvydo daugelį metų išbuvo Vilniaus šv. Jono bažnyčios pamokslininku. Parengė ir 1637 m. išleido „Lenkiškas ir lietuviškas evangelijas“, bet išlikęs tik 1647 m. leidimas „EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE ...“, kuris buvo perleistas 17-19 amžiuose apie 40 kartų. Jonas Jaknavičius buvo artimas Konstantino Sirvydo bendradarbis, rengė spaudai jo darbus, išvertė antrosios „Punktų sakymų“ dalies į lenkų kalbą, ir dalį Evangelijų - į lietuvių kalbą. Mirė 1668 m. balandžio 11 d. Vilniuje.
Biržiška, V., Aleksandrynas 1, Vilnius, 1990: 274-275. Lebedys, J., Senoji lietuvių literatūra, 1977: 86. Zinkevičius, Z. Lietuvių kalbos istorija 3: Senųjų raštų kalba, Vilnius, 1988: 266-267. Sabaliauskas A., in Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 1999: 274.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Labai produktyvus autorius, labiausiai išgarsėjęs kaip Evangelijų vertėjas, bibliografijos sąrašą žr. Biržiška, V., Aleksandrynas 1, Vilnius, 1990: 275-280.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Biržiška, V., Aleksandrynas 1, Vilnius, 1990: 274-285.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Lebedys, J., Senoji lietuvių literatūra, 1977: 86.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Zinkevičius, Z. Lietuvių kalbos istorija 3: Senųjų raštų kalba, Vilnius, 1988: 266-270.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Sabaliauskas A., in Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 1999: 274-5.

PASTABOS: Senosios raštijos kūrėjas, Evangelijų vertėjas.

Vaizdai(1)

Spausdinti

Atgal