Archeologijos objektas "Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika" >> "Katedroje palaidoti dvasininkai"

Archeologija


PAVADINIMAS: Katedroje palaidoti dvasininkai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Vilniaus Katedroje šimtmečiais buvo laidoti Vilniaus vyskupai. Daugiausia jų palaidota vyskupų kriptoje - čia ilsėjosi Jonas Žygimantaitis (Žygimanto Senojo sūnus), Jurgis Tiškevičius, Motiejus Ancuta, Jonas Zaviša, Mykolas Zienkovičius, Ignas Jokūbas Masalskis ir kt. Vyskupų kriptoje viename simboliniame karste yra indas su žemėmis iš bendro kapo prie Vladimiro kalėjimo buvusioje Sovietų Sąjungoje - šiame kape buvo užkasti ir Vilniaus arkivyskupo Mečislovo Reinio, žuvusio 1953 m., palaikai. 1991 m. birželio 24 d. šioje kriptoje buvo padėtas karstas su arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (1911-1991) palaikais. Vyskupai buvo laidojami ir kai kurių kitų koplyčių kriptose. Priešais Sufraganų kriptą, esančioje angoje yra vyskupo Kazimiero Michalkevičiaus karstas. Povilas Alšėniškis buvęs palaidotas Goštautų koplyčios kriptoje, Eustachas Valavičius - po senąja karalių koplyčia, Abraomas ir Benediktas Vainos - rūsyje netoli didžiųjų bažnyčios durų. Katedroje buvo rasti ir vyskupo, Vilniaus universiteto kūrėjo, jėzuitų ordino Lietuvoje steigėjo Valerijono Protasevičiaus palaikai, tačiau kur jie yra šiuo metu - nežinoma.
Požemiuose amžinam atilsiui atgulė ir pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius, manoma, kad jo amžinoji poilsio vieta galėjo būti šalia seniausios Lietuvoje freskos.
Kapitulos arba didžiojoje kriptoje buvo laidojami Kapitulos nariai, o kanauninkų kriptoje - kanauninkai.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Napalys Kitkauskas

FIKSAVIMO METAI: 1994

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Publikacija.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 38-50

©: Sukūrimas Napalys Kitkauskas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal