Archeologijos objektas "Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika" >> "Vytauto laikų katedra"

Archeologija


PAVADINIMAS: Vytauto laikų katedra

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Katedra 1419 m. nukentėjo nuo gaisro. 1419 m. kovo 17 d. Daugpilio komtūro pranešime Livonijos magistrui sakoma, kad gaisras prasidėjo arklidėse. Sudegė Katedra, didžiojo kunigaikščio iždas, tvartai, arklidės, ūkiniai pastatai su sandėliais. Tačiau Katedra, matyt, buvo greitai atstatyta, nes 1430 m. rudenį Vilniuje turėjo įvykti Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos karaliumi iškilmės. Statyba rūpinosi pats Vytautas, rėmė ją finansiškai. Naujoji Katedra buvo gerokai didesnė. Vytauto Didžiojo statytos katedros sienos ir pilioriai yra išlikę iki šiol. Dabartinės katedros centrinė trinavė dalis – vėlyvosios gotikos kūrinys.
15 a. pradžioje flamandų keliautojas Žiliberas de Lanua savo kelionės po Rytų Pabaltijį užrašuose pastebėjo, kad Vilniaus gotikinės Katedros architektūrai turėjo įtakos šiuo metu Lenkijos teritorijoje esančios Fromborko (Frauenburgo) katedros, pastatytos 1329–1388 m. prūsų žemėje, architektūra. Istoriko T. Narbuto 1856 m. paskelbtas Vilniaus gotikinės Katedros vaizdas labai panašus į Fromborko katedros pagrindinio fasado vaizdą. Abiejų katedrų vakariniai fasadai plokšti, su aukštu trikampiu frontonu viršuje. T. Narbuto Katedros frontono centre yra į viršų ištęsta niša su gotikiniams langams būdinga vertikalia padala; kampuose – keturi ploni bokšteliai, frontono nuožulniosios kraštinės apvestos karnizu; frontono trikampis nuo apatinės fasado dalies atskirtas frizo, kuris sudarytas iš konsolių, gana būdingų ir kitiems Lietuvos gotikos pastatams. Todėl, remiantis Žilibero de Lanua pastaba ir T. Narbuto paskelbtu piešiniu, mėginta 15 a. Katedros pagrindinį fasadą rekonstruoti; laikytasi dabartinės Katedros centrinės gotikinės dalies pločio bei aukščio, šoninių koplyčių matmenų.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Napalys Kitkauskas

FIKSAVIMO METAI: 1994

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 20-22

©: Sukūrimas Napalys Kitkauskas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal