Archeologijos objektas "Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika" >> "Barboros Radvilaitės kapas"

Archeologija


PAVADINIMAS: Barboros Radvilaitės kapas

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Kunigaikštienė Barbora mirė Krokuvoje 1551 m. gegužės 8 d. Vykdant paskutinę jos valią, ji pervežta į Vilnių ir palaidota katedroje.
Barboros Radvilaitės palaikai buvo rasti 1931 m. Karalių kriptoje. Karsto lentos buvo supuvusios. Karste kūnas buvo apipiltas negesintų kalkių ir pelenų mišiniu. Vilniaus katedros požemiuose karsto lentos supuvo, o kalkių ir pelenų mišinys nuo drėgmės sukietėjo, virto karsto pavidalo kevalu. Jame gana gerai išsilaikė Barboros Radvilaitės griaučiai bei insignijos.
Barboros Radvilaitės karstas iš viršaus buvo apkaltas oda. Tačiau jos išliko tik skiautės. Supuvusį jau nebesančio karsto antvožą puošė renesansinis kryžius su vainiku iš brangakmenių ir aukso. Barbora buvo palaidota su sidabrine paauksuota karūna, sidabriniu puikaus darbo skeptru, auksiniu obuoliu su kryžiumi, su ilga auksine grandine ant kaklo ir trimis auksiniais žiedais ant pirštų: vienas iš jų buvo su dviem deimantais, kitas paprastesnis – su pynutės ornamentu ir trečias – Žygimanto Augusto dovanotas – auksinis, puošnus, inkrustuotas juodu emaliu, su briliantu, smaragdu ir žirnio didumo rubinu.
Karste virš kunigaikštienės Barboros palaikų rasta sidabrinė lentelė su lotynišku įrašu: „1551 Viešpaties metais. Šviesiausioji kunigaikštienė Ponia Barbora iš Dievo malonės Lenkijos karalienė, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mozūrijos ir t.t. didžioji Kunigaikštienė, kilusi iš Radvilų giminės ir namų, Šviesiausiojo Kunigaikščio Pono Žygimanto Augusto iš Dievo malonės Lenkijos karaliaus, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir t. t. antroji žmona, savo amžiaus 28-aisiais nebaigtais metais Krokuvoje gegužės aštuntą dieną 18 valandą ankstyvos mirties pašaukta, čia guli palaidota“.
Ant karsto viršaus buvo sidabrinė lentelė su Vyčio, Erelio ir Radvilų Trimitų herbais. Kitoje sidabrinėje lentelėje (pomirtinėje), buvusioje ant karsto antvožo, lotynų kalba parašyta: „Karalienė Barbora, kuri po šiuo antkapiu palaidota, buvo Karaliaus Augusto antroji žmona. Daugeliui daug gero padarė, pikto – niekam; niekas negali pasakyti, kad buvo jos įžeistas. Mirė neįmetėjusi, baigdama trečią dešimtį metų; likimui lėmus, guolis liko antrą kartą tuščias. Mirė jauna, bet jeigu ji būtų ir senyva, Augustas sakytų, kad mirė per anksti. Vainikuota 1550 metų gruodžio 7 dieną, mirė 1551 metų gegužės 8 dieną“.
Žygimantas Augustas į Barboros palaidojimą Katedroje žiūrėjo kaip į laikiną amžino poilsio vietą, kadangi ketino ją perkelti į baigiamą statyti šv. Onos bažnytėlę.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Napalys Kitkauskas

FIKSAVIMO METAI: 1993

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Publikacija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 36-37

©: Sukūrimas Napalys Kitkauskas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal