Tautosakos objektas "Didaktinė daina [Koks gražumas tos panelės]" >> "Koks gražumas tos panelės"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Koks gražumas tos panelės

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
1. Koks gražumas tos panelės,
Kaip roželės vidurys,
Patogumas jos veidelių,
Kaip raudonas obuolys.

2. Jos veideliai patogieji
Turi didę galybę,
O akyse mėlynose
Jūrų marių gilybė.

3. O akyse mėlynose
Jūrų marių gilybė,
Ir ne vieną iš bernelių
Nuskandino ant amžių.

4. Išsirinkau sau mergelę
Iš savo pažiūros,
O su savo silpna širdžia
Pamylėjau be mieros.

5. Aš parėjęs iš darbelio
Tariau: pati suramys,
Aš priėjęs prie lovelės
Ir užvirtau kaip kūlys.

6. Tarė pati: – Ar tu girtas?
Ko griuvai kaip gyvulys?
Atnešk malkų, užkurk pečių,
Nežiopsoki kaip ožys.

7. Aš parėjęs iš karčemos
Radau tuščią stubelę.
Ieškau visur atsidėjęs,
Kur yr mano bobelė.

8. Aš nuėjau pas susiedą
Pasiklausinėt kitų,
Anie sakė: – Įsisėdus
Išvažiavo po velnių.

9. O ta šliurė bevainikė
Prisiplakė prie kitų,
Prisiplakus prie jaunikio
Ir mergytės vardą tur.

10. Ir aš turiu išvažiuoti
Pažįstamim iš akių,
O kitur aš nusiduosiu,
Kad dar esu jaunikiu.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Dainos [Koks gražumas tos panelės] rankraštis

PATEIKĖJAS: Stanislovaitienė

FIKSUOTOJAS: E. Bataitytė Užrašė tekstą.

FIKSAVIMO METAI: 1949

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, apskr., , , , Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Šakių aps. (?)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 2875, Nr. 25

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Redaguota skyryba.

Spausdinti

Atgal