Tautosakos objektas "Daina K1190 [Girdėjau kartą mažą vaiką]" >> "Girdėjau kartą mažą vaiką"

Tautosaka


PAVADINIMAS: Girdėjau kartą mažą vaiką

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
1. Girdėjau kartą mažą vaiką,
Kurs prašė taip gražiai mamos:
– Mamyte, nupirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų.
Ir gavo vaikas dovanų
Gražius cukrinius arkliukus.
Bet štai pravirko jis balsu:
– Netikras, mama, šis arklys.
Mamyte, pirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų.
Mamyte, brangią žemę
Gint eisiu.

2. Dažnai sapnuodavo jis žirgą,
Gražiausią žirgą iš visų,
Ir meldė jis Kalėdų senį,
Kad jam atneštų dovanų.
Ir per Kalėdas gauna jis
Gražius iš medžio arkliukus.
Bet vėl pravirksta jis balsu:
– Netikras, mama, šis arklys.
Mamyte, pirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų.
Mamyte, brangią žemę
Gint eisiu.

3. Ir štai praėjo daugel metų –
Drąsi jaunystė jo veide.
Prie vartų žirgas pabalnotas,
O motinėlė jo liūdna.
Dar mažas būdams, nesuprato,
Kokia liūdna žmogaus dalia.
Bet nujautimas jam pasakė,
Kad žirgas jį lydės kare.
– Sugrįšiu, brangi mamyte,
Žirgelis štai mane lydės.
Sugrįšiu, ir brangi žemė
Bus laisva.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Dainos [Girdėjau kartą mažą vaiką] rankraštis

PATEIKĖJAS: Zosė Vainickienė Pateikėjai buvo 62 m., kai iš jos užrašyta daina.

FIKSUOTOJAS: Aldona Kačerauskienė Užrašė dainą. Živilė Ramoškaitė Iššifravo dainos melodiją iš magnetofono įrašo 2005 m.

FIKSAVIMO METAI: 1988

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kibyšiai, k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kibyšių k. ir apyl., Vrn raj.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 105

SAUGOMA:
LTR (Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | 5676, Nr. 45

SAUGOMA:
LTRF (Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | mg. 3297, Nr. 45

©: Kolekcija Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Išleidimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš: "Lietuvių liaudies dainynas", t. 19, nr. 105.

Spausdinti

Atgal