Archeologijos objektas "Marvelės kapinynas (Kauno m.)" >> "2–5 a. kapų įkapės"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2–5 a. kapų įkapės

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Senojo geležies amžiaus 2 periodas (apie 150-300 m.)
Darbo įrankiai ir ginklai:
didžioji dalis darbo įrankių randama vyrų kapuose - įmoviniai kirviai, ietigaliai, peiliai; pas moteris - ylos (sudaro daugiau nei pusę darbo įrankių), peiliai; pas vaikus - ylos, peiliai; paauglio kape rasta rasta vyriškų įkapių komplektas (kirvis, peilis ir ietigalis).
Galvos dangos papuošalai:
galvos dangą (kepuraites ir apgalvius) spalvoto metalo elementais labiausiai mėgo puošti mergaitės, jų taip pat randama vaikų kapuose ir viename merginos kape.
Kaklo papuošalai (antkaklės, kabučiai, karoliai ir įvijos):
antkaklių daugiau rasta vaikų kapuose, pas moteris ir vyrus jos pasiskirstę daugmaž vienodai. Labiausiai mėgta nešioti I gr. antkakles kūginiais galais ir antkakles buoželiniais galais. Rasta ir II gr. antkaklė kūginiais galais, antkaklių su kabliuku ir kilpele galuose, su profiliuotomis buoželėmis galuose bei nenustatyto tipo antkaklių.
Kabučiai. Akmenių tipo kabučių vėriniai puošė moters ir vyro kaklus, lazdelės ir monetos pavidalo kabučių apvaromis puošėsi tik moterys, vaikų kapuose rasta pusmėnulio pavidalo ir ažūriniai rombo pavidalo kabučiai.
Karoliais ir įvijomis labiausiai mėgo puoštis moterys, randama ir vaikų kapuose. Tik viename vyro kape rastas karolis (gali būti, kad jis buvo nešiojamas kaip amuletas).
Krūtinės papuošalai (segės ir smeigtukai):
segių daugiausiai rasta pas vyrus, kiek mažiau pas moteris ir vaikus. Labiausiai mėgta nešioti III gr. laiptelines seges. Rasta ir Almgreno V gr. 96 tipo segių (tokio tipo segės labiausiai paplitę Vyslos žemupyje), II gr. laiptelinių, pasaginių emaliuotų segių (tik moters ir mergaitės kapuose), segė su trikampe kojele (vyro kape).
Smeigtukų daugiausiai rasta pas vyrus, kiek mažiau pas moteris ir vaikus. Beveik pusę jų sudaro lazdeliniai smeigtukai, rasta žiedinių, I, II, III ir IV gr. statinėlinių, II gr. su cilindrinėmis galvutėmis, I ir IV gr. ritinių (tik pas moteris) smeigtukų. Trijų vyrų kapuose rasta po vieną laiptelinį, II gr. ratelinį ir adatos pavidalo smeigtukus.
Rankų papuošalai (apyrankės ir žiedai):
apyrankėmis puošėsi tik moterys ir mergaitės. Nešiota įvairių tipų apyrankės, tačiau labiausiai paplitę II gr. juostinės, pusiau apskrito pjūvio ir plokščio keturkampio pjūvio lankeliais.
Žiedų daugiau rasta pas moteris, kiek mažiau pas vyrus ir vaikus. Rasti juostiniai uždari (tik suaugusiųjų kapuose) ir įvijiniai žiedai. Žiedus pagrinde nešiojo ant kairės rankos pirštų, dažniausiai po vieną. Tik viename kape palaidotos 45-50 m. moters rankas puošė du žiedai.

Senojo geležies amžiaus 3 periodas (apie 300-400 m.)
Darbo įrankiai ir ginklai:
didžioji dalis darbo įrankių randama vyrų kapuose - įmoviniai kirviai, ietigaliai, peiliai (kiek sumažėjo kirvių skaičius, bet ženkliai išaugo ietigalių ir peilių dalis ginkluotėjė); pas moteris - ylos (sudaro daugiau nei pusę darbo įrankių), tik dviejuose kapuose rasta po peilį; pas vaikus - ylos, peiliai, po vieną kirvį ir ietigalį.
Galvos dangos papuošalai:
dviejuose mergaičių kapuose rasti įvijiniai apgalviai, suardytame moters kape - Veršvų-Veliuonos tipo apgalvis.
Kaklo papuošalai (antkaklės, kabučiai, karoliai ir įvijos):
antkaklių daugiau rasta vaikų kapuose, pas moteris ir vyrus jos pasiskirstę daugmaž vienodai. Labiausiai mėgta nešioti II ir III gr. šaukštines antkakles.
Karoliai puošė vieno vyro, dviejų moterų ir trijų vaikų kaklus. Vaikų kapuose rasta ir kitų kaklo papuošalų - kibiro pavidalo kabučiai ir grandinėlė.
Krūtinės papuošalai (segės ir smeigtukai):
segių daugiausiai rasta pas vaikus, kiek mažiau pas vyrus ir moteris. Rasta lankinės segės su palenktomis kojelėmis ir I ir II gr. lankinės žieduotosios segės.
Smeigtukų rasta vyrų, moterų ir vaikų kapuose. Didžiąją jų dalį sudaro geležiniai lazdeliniai smeigtukai, rasta IV gr. ritinių (dviejuose jaunų moterų kapuose) bei III gr. statinėlinių (dviejuose vyrų kapuose) smeigtukų.
Rankų papuošalai (apyrankės ir žiedai):
apyrankėmis puošėsi tik moterys ir mergaitės.
Žiedų daugiau rasta pas vaikus, mažiau pas vyrus ir moteris. Nebenešiojami juostiniai uždari žiedai, rasta tik įvijinių.

Viduriniojo geležies amžiaus pradžia (apie 400-500 m.)
Darbo įrankiai ir ginklai:
didžioji dalis darbo įrankių (įmoviniai kirvių, ietigalių, peilių) randama vyrų kapuose, pastebėta, kad jų skaičius žymiai išaugo; pas moteris - ylos (sudaro daugiau nei pusę darbo įrankių), keturi verpstukai, nerasta peilių; pas vaikus - peiliai, ylos ir vienas kirvis.
Galvos dangos papuošalai:
rasta įvijiniai apgalviai paauglių ir vienos mergaitės kapuose; moters kape buvo įdėtas kaip papildoma įkapė.
Kaklo papuošalai (antkaklės, kabučiai, karoliai ir įvijos):
antkaklių daugiau rasta vaikų kapuose, kiek mažiau pas vyrus ir mažiausiai pas moteris. Labiausiai mėgta nešioti antkakles su kabliukais ir kilpelėmis galuose.
Karoliais ir įvijų apvaromis labiausiai mėgo puoštis moterys, randama vyrų ir vaikų kapuose. Daugumoje vyrų kapų rasta po vieną gintarinį karolį - amuletą.
Krūtinės papuošalai (segės ir smeigtukai):
segių rasta ir pas vyrus, ir pas moteris bei vaikus. Labiausiai mėgta nešioti lankinėmis ilgakojėmis, lankinėmis su profiluotomis kojelėmis (labiau puošėsi vyrai) ir III gr. žieduotosiomis segėmis (labiau puošėsi moterys).
Smeigtukų rasta pas vyrus, moteris ir vaikus. Labiausiai mėgta lazdeliniai smeigtukai, rasta III gr. kryžinių, taip pat po vieną nuokamienį, ramentinį ir padarytą iš sulūžusios antkaklės su kabliuku ir kilpele smeigtuką.
Rankų papuošalai (apyrankės ir žiedai):
apyrankėmis puošėsi ne tik moterys ir vaikai, bet ir vyrai. Vyrai nešiodavo po vieną storagalę apyrankę ant kairės rankos, moterys mėgo nešioti po dvi-keturias apyrankes. Labiausiai mėgtos storagalės apyrankės, taip pat juostinės trikampio pjūvio lankeliais, kurie ornamentuoti susikertančių griovelių grupėmis sudarančiomis trikampių ir rombų raštą.
Žiedais puošėsi vyrai, moterys ir vaikai. Pradėta nešioti juostiniai atviri ir įvijiniai, praplatinta vidurine dalimi žiedai.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Audrius Astrauskas

FIKSAVIMO METAI: 1998

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vilnius

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Daktaro disertacijos santrauka

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 9-20

©: Sukūrimas Audrius Astrauskas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal