Archeologijos objektas "Marvelės kapinynas (Kauno m.)" >> "Griautiniai kapai"

Archeologija


PAVADINIMAS: Griautiniai kapai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
200-300 m. datuotinų griautinių žmonių kapuose pastebima tendencija moteris ir vyrus laidoti priešingomis kryptimis. Vyrai (apie 66%) orientuoti į V-ŠV, moterys (apie 77%) - į R-PR. Maždaug apie 350-450 m. vyksta nežymūs pokyčiai mirusiųjų orientacijoje (64% vyrų buvo orientuoti į V-ŠV; 90% moterų - į R-PR). 450-600 m. vyrų ir moterų orientavimo skirtumai nebe tokie ryškūs.
Daugumos griautinių kapų konstrukcijoje naudojami akmenys. Tai būdinga centrinės Lietuvos kapinynams. Akmenys dažniausiai aptinkami ankstyvesniuose 2-3 a. kapuose, vėliau šis paprotys nyko. Tačiau viduriniajame geležies amžiuje jis vėl ėmė plisti.
Kapų konstrukcijoje naudotas ir molis. Kartais juo buvo tvirtinamos kapo duobės sienelės arba molio gabaliukai randami prie mirusiojo galvos ar kojų.
Taip pat rasta ir lentinių karstų liekanų, daugiausiai 5-6 a. datuotinuose griautiniuose kapuose. Ankstyviausi kapai su karstų pėdsakais yra iš 3-4 a.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Audrius Astrauskas

FIKSAVIMO METAI: 1994

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: 1994 m. Marvelės kapinyno tyrinėjimams skirtos konferncijos medžiaga.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Sukūrimas Audrius Astrauskas

©: Išleidimas Leidykla „Žalioji Lietuva“

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal