Archeologijos objektas "Santakos pilkapynas (Vilniaus r.)" >> "2000 m. archeologiniai tyrimai [akmenų vainikas]"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2000 m. archeologiniai tyrimai [akmenų vainikas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Pilkapio vainikas buvo sukrautas iš maždaug 180–200 įvairaus dydžio akmenų. Nežiūrint didelių žalojimų, akmenų vainikas išliko palyginti gerai. Labiau jis suardytas tik P perkasos dalyje ir tarpuose tarp Š, R ir V vainiko fragmentų. Galimas dalykas, tai lėmė kvartalinės linijos pakraščių arimas („atkirtimas”) gilesniu plūgu, kuris dalinai išvartė vainiko akmenis ir susidarė savotiški jo tarpai.
Pilkapio vainiko akmenys buvo kraunami ne ant pilkapio pagrindo, o supylus arba dalinai supylus sampilą, ant jo pakraščio, vienas ant kito maždaug 0,2–0,25 m aukštyje, formuojant savotiško kiauto pamatą. Kaip rodytų vainiko fragmentas P pusėje (kv. CD 7,8), prie sampilo pagrindo pirmiausia buvo sukrautas didesnių, vidutiniškai 0,2x0,3x0,2 m, 0,15x0,25x0,15 m dydžio akmenų ratas. Šiam ratui priklausantys akmenys ir kitose vainiko pusėse buvo panašaus dydžio bei gulėjo tame pačiame, 0,38–0,43 m gylyje. Ant šių didesnių akmenų rato buvo kraunami mažesni, vidutiniškai 0,15x0,2x0,1 m, 0,1x0,15x0,1 m dydžio akmenys. Š, R ir V vainiko dalyse gerai matyti, kad šie akmenys yra aukštesniame, daugiausia 0,2–0,35 m lygyje ir arčiau pilkapio centro.
Paminėtiems mažesniems akmenims nuo sampilo nuslinkus ar nuvirtus, susidarė chaotiškas jų lankas ir išorinėje vainiko pusėje. Čia jie aptikti vidutiniškai 0,45–0,55 m gylyje.
Gera dešimtis vidutiniškai 0,15x0,25x0,15 m dydžio akmenų vainiko ŠR pusėje ir 0,2x0,25x0,15–0,2 m dydžio akmenų PV pusėje aptikta viršutiniame vainiką juosusio griovio sluoksnyje, vidutiniškai 0,55–0,65 m lygyje. Tai rodytų, kad tuo metu, kai akmenų vainikas iro arba buvo ardomas, pilkapį juosęs griovys dar nebuvo galutinai užslinkęs.
Atstumas tarp vainiko akmenų R–V kryptimi vidinėje pusėje siekė 3,7 m, išorinėje – 5,3 m. Atstumas tarp vainiko akmenų ŠR–PV kryptimi vidinėje pusėje buvo maždaug 3,6–3,9 m, išorinėje – 5,4–5,5 m.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimų planas

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2000

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. 7, Nr. byla 3521

©: Sukūrimas Vykintas Vaitkevičius

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal