Archeologijos objektas "Santakos pilkapynas (Vilniaus r.)" >> "2000 m. archeologiniai tyrimai [griovys]"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2000 m. archeologiniai tyrimai [griovys]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Po miškožemiu, 0,63 m gylyje Š perkasos dalyje, 0,71 m gylyje – ŠR–R, 0,64 m – P, 0,66 m – V išryškėjo juoda degėsinga žeme užpildyto griovio kontūras. Griovys juosė pilkapį maždaug 0,15–0,2 m atstumu nuo akmenų vainiko. Griovio kontūro plotis svyravo palyginti nežymiai. Š pusėje jis siekė 0,67 m, ŠR–R – 0,64 m, P – 0,84 m, V – 0,75 m.
Griovio vidinis skersmuo R–V kryptimi buvo 5,6 m, išorinis – 7,1 m, ŠR–PV kryptimi atitinkamai 5,7 ir 7,2 m. Padaryti du griovio skersiniai pjūviai.
Skersinis griovio pjūvis A–A1 (kv. D2–3). Įžemyje – tamsiai geltoname smėlyje su balkšvais intarpais – iškastas griovys buvo 0,44 m gylio, dubens stačiais šlaiteliais formos. Viršuje griovys siekė 0,6 m, dugne – 0,18–0,2 m plotį. Pjūvio stratigrafija tokia: viršuje 0,2 m storio juodos degėsingos žemės sluoksnis. Giliau – 0,24 m storio pilko (maišyto) smėlio su pavieniais smulkiais angliukais sluoksnis.
Skersinis griovio pjūvis B–B1 (kv. D8–9). Griovys 0,44 m gylio, viršuje dubens lėkštais, giliau – stačiais šlaiteliais formos. Viršuje griovys siekė 0,84 m, dugne – 0,22–0,24 m plotį. Pjūvio stratigrafija tokia: viršuje 0,11 m storio juodos degėsingos žemės sluoksnis. Giliau – 0,33 m storio pilko (maišyto) smėlio su pavieniais smulkiais angliukais sluoksnis.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 griovys
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 griovys
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimų planas

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2000

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. 7-8, Nr. byla 3521

©: Sukūrimas Vykintas Vaitkevičius

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal