Archeologijos objektas "Santakos pilkapynas (Vilniaus r.)" >> "2000 m. archeologiniai tyrimai [griautinis kapas 1]"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2000 m. archeologiniai tyrimai [griautinis kapas 1]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Kv. C6, D5–6 ir E5–6 ribose, 0,73–0,76 m gylyje, įžemyje, iškart po pilkapio pagrindo sluoksniu išryškėjo pilku maišytu smėliu užpildyta griautinio kapo duobė. Tiesa, visiškai aiškiai išsiskyrė tik 2,6 m ilgio, ŠV–PR (300–120 laipsn.) kryptimi orientuota kapo kontūro P–PV kraštinė. Nors Š, V ir R kapo kraštinės buvo neryškios, susilieję su pilkšvais intarpais geltoname įžemio smėlyje, galima manyti, kad kapo plotis siekė 0,9–1 m. Neišsiskyrė paminėtos kapo kontūro kraštinės ir toliau preparuojant 1x2,6 m dydžio kapo duobės plotą. Maža to, 0,84–0,86 m gylyje ryškesnio kapo kontūro neliko visai. Atidžiai preparuojant 2–3 cm storio sluoksneliais, duobė buvo tikrinama metalo ieškikliu. Kv. C5, 1,1–1,12 m gylyje, aptiktas vieno ilgojo kaulo fragmentas ir kaukolė. Kv. C5, 1,15 m gylyje, aptikta sukorodavusi geležinė įtvara (?) su medienos likučiais. Ir kaukolė, ir įtvara buvo prie pat preparuojamos duobės ŠR kraštinės, todėl nuspręsta duobę praplėsti per 0,5 m į ŠR. Tai padarius, ji ištirta iki 1,2 m gylio.
Mirusiojo skeletas faktiškai neišliko. Duobėje kaulai aptikti ne anatomine tvarka. Kaukolė ant kairiojo skruosto buvo nugręžta į V. Ant pakauškaulio buvo prilipęs vieno ilgojo kaulo fragmentas, o skruostikaulio fragmentas 1,15 m gylyje gulėjo net už 0,62 m į P nuo kaukolės. Be to, kairėje akiduobėje, 1,19 m gylyje, rastas sau nebūdingoje vietoje žalvarinis cilindrėlis, tarytum „įsmigęs” į akį. Be cilindrėlio, įkapes sudarė kuklūs radiniai.
Kv. C6, 1,15 m gylyje, 0,48 m į P–PR nuo kaukolės, apytikriai mirusiojo pečių srityje rasta sunykusi žalvarinė grandelė su prie jos prilipusios juodos organinės medžiagos likučiais. Už 0,57 m į R–PR nuo grandelės (kuri imant ją iš duobės, subyrėjo), 1,16–1,18 m gylyje, apytikriai mirusiojo juosmens srityje, rasti 3 labai sukorodavę geležinio smeigtuko adatos fragmentai. Adata buvo nukreipta į V, jos smaigalys aptiktas kiek žemiau. Vos už 0,06 m į R, 1,15 m gylyje, gulėjo jau minėta geležinė įtvara (?), smailiuoju galu nukreipta į R. Už 0,12 m į R nuo įtvaros, 1,17 m gylyje, rastas geležinio apkalo fragmentas.
Kv. CD 6 tame pačiame 1,17 m gylyje išsiskyrė ŠV–PR (310–130 laipsn.) kryptimi orientuotos 1,25 m ilgio ir 0,04–0,08 m pločio degėsių juostos žymė. Skutant giliau, 1,18–1,19 m gylyje, ji išnyko.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapas 1
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapas 1
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapas 1
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapo 1 duobė
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapo 1 įkapės
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapo 1 planas
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimai
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 tyrimų planas

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2000

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. byla 3521, p. 8-9

©: Sukūrimas Vykintas Vaitkevičius

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal