Archeologijos objektas "Santakos pilkapynas (Vilniaus r.)" >> "2000 m. archeologiniai tyrimai [išvados]"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2000 m. archeologiniai tyrimai [išvados]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Santakos pilkapyne ištirtas kvartalinės linijos apardytas pilkapis Nr. 1 (pagal planą – Nr. 76), bendras 48 kv. m. plotas. Pilkapio įranga (kelių aukštų akmenų vainikas, griovys aplink jį, griautinis kapas, įkastas žemiau pilkapio pagrindo) būdinga ankstyvajai Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai. Mirusysis buvo palaidotas nesudegintas, ne anksčiau kaip 3 a. pabaigoje ir ne vėliau kaip 5 a. pabaigoje, greičiausiai 4 ar 5 a. Spėjama, kad greitai po to kapas buvo apiplėštas ir suardytas. Kita nuomone, tiriant Santakos pilkapį Nr. 1 susidurta su archeologinėje praktikoje retu laidojimo papročiu, kuomet yra laidojama tik mirusiojo galva.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vykintas Vaitkevičius

FIKSAVIMO METAI: 2000

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. byla 3521, p. 10.

©: Sukūrimas Vykintas Vaitkevičius

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal