Archeologijos objektas "Santakos pilkapynas (Vilniaus r.)" >> "2000 m. antropologiniai tyrimai [rezultatai]"

Archeologija


PAVADINIMAS: 2000 m. antropologiniai tyrimai [rezultatai]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Dėl dirvos poveikio stipriai erodavusi kaukolė su apatiniu žandikauliu ir I kaklo slanksteliu. Kitų postkranijinio skeleto fragmentų nerasta. Moteris, 30-35(40) m. Sprendžiant pagal kaulų išlikimą (nors ir stipriai erodavę, išlikę net trapiausių veido kaulų fragmentai) - žemėje užkasta kaukolė nejudinta. Kadangi postkranijinių griaučių nėra, manytume, kad palaidota buvo tik galva su I kaklo slanksteliu, t.y. turėtume savotiško laidojimo ritualo atvejį (prieš užkasant kūnas buvo kurį laiką saugomas kitoje vietoje, o vėliau beveik skeletuota galva (apatinis žandikaulis ir I kaklo slankstelis dar nebuvo atsiskyrę) palaidoti).
Su panašiu atveju esame susidūrę Aleknonių (Žuvinto apyl.) senkapyje 1983 m.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:
Santakos (Vilniaus r.) pilkapio 1 kapas 1

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Rimantas Jankauskas

FIKSAVIMO METAI: 2000

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vilnius

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SAUGOMA:
LIIR (Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas) | F.1, P. 17, Nr. 3521

©: Sukūrimas Rimantas Jankauskas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal