Tautosakos objektas "Pasaka [Vilkas ir arklys] AT 47B" >> "1981 redaguota versija"

Tautosaka


PAVADINIMAS: 1981 redaguota versija

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
1860 originalus rankraštis iš M.Akelaičio rinkinio

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
[VILKAS IR ARKLYS]

Anais čėsais, kaip žmonės neteko pašaro, išleido galvijus ir arklius, kad pasižyvytų an pievų. Tuom čėsu vilkas išalkęs spacyravojo. Labai nusidžiaugė, pamatęs arklius. Prisiartino prie vieno, katram pasakė, kad jis yra daktaras ir kad dabar po žiemai yra skaudamos arklio kojos, kad vilkas mokės jas pasveikintie. Arklys paklausė ir davė jam prisiartyt. Ale pamatęs, kad jau vilkas aštrina dantis, kaip duos vilkui in galvą, katras pradėjo bėgt vaitodamas.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS:

FIKSAVIMO METAI: 1981

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 36

©: Sudarymas Bronislava Kerbelytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės / Parengė B. Kerbelytė, red. K. Aleksynas. V., 1981. Nr. 36.

Spausdinti

Atgal