Archeologijos objektas "Stakliškių lobis (Prienų r.)" >> "Stakliškių lobio pakabučiai"

Archeologija


PAVADINIMAS: Stakliškių lobio pakabučiai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Visi Stakliškių lobyje aptiktų apvarų pakabučiai yra tuščiaviduriai ir padaryti iš plonų, spaustiniu ornamentu puoštų sidabrinių skardelių. Tačiau ne visi jie yra vienodos formos ir dydžio.
Didesnę jų dalį sudaro lelijos formos pakabučiai. Dalis šio tipo pakabučių, ąselėmis tiesiog pritvirtintų prie apvarų, yra kiek didesni. Tačiau ir pastarieji taip pat ne visai vienodo dydžio. Didesnių pakabučių ilgis – 5,6-5,8 cm, o plotis plačiausioje vietoje – 4,5-4,6 cm. Mažesnių to paties tipo pakabučių ilgis siekia tik 5 cm, o plotis balčiausioje vietoje – 3,8 cm.
Visų pakabučių galuose mažomis ąselėmis prikabinta dar po tris mažesnius to paties tipo pakabučius. Pastarieji taip pat nevienodo dydžio – 2,5-2,6 cm ilgio, plotis plačiausioje vietoje siekia 2 cm. Mažesniųjų ilgis – 2,3-2,4 cm, o plotis plačiausioje vietoje siekia 1,7 cm.
Iki šiol lelijos formos pakabučių Lietuvoje aptikta palyginti nedaug. Labiausiai į minėtuosius panašūs yra Geliogalių lobio apvaros pakabučiai. Be to, vienas tokio tipo pakabutis atsitiktinai buvo aptiktas Kriemalos (Kauno r.) kapinyne tarp 13-14 a. palaidojimų. Taip pat panašūs į minėtuosius, ypač gamybos būdu, tik kiek skirtingos formos pakabučiai yra žinomi iš Kretingos lobio apvaros. Panašių į juos yra aptikta ir senųjų prūsų teritorijoje. Rytų slavų žemėse greta minėto tipo pakabučių dar kartais randamos ir jų liejimo formos. Dėl to kai kurie tyrinėtojai juos laiko slavų kilmės papuošalais. Tačiau galutinai šis klausimas nėra išaiškintas.
Prie daugelio mažesniųjų Stakliškių lobio lelijos formos pakabučių mažesnėmis ąselėmis buvo prikabinta po tris dar mažesnius pakabučius pailgo rombo arba beveik apskritimo formos su skylute viduryje. Šie abiejų tipų patys mažiausi pakabučiai pagaminti tokiu būdu, kaip ir lelijos formos pakabučiai.
Visų apskritimo formos pakabučių dydis beveik vienodas (tarp 1,2-1,3x1,4-1,5 cm). Labai panašūs yra Kretingos lobio apvaros pakabučiai. Minėtos formos pakabučiai primena pusmėnulio formos pakabučius, kuriuos prie įvairių papuošalų naudojo įvairios Europos tautos jau nuo žalvario amžiaus.
Pailgo rombo formos Stakliškių lobio pakabučių ilgis beveik vienodas ir yra 2,1-2,2 cm, o plotis plačiausioje vietoje – 1,3-1,4. daugiau šio tipo pakabučių Lietuvoje iki šiol dar neaptikta. Taip pat negalime šiuo metu nurodyti į juos panašių ir iš kaimyninių kraštų. Gal būt, kiekvienas senovės meistras stengėsi pagal to meto žmonių skonį bei reikalavimus ir pagal galimybę savo nuožiūra keisti ir tuo pačiu labiau įvairinti įsigalėjusias atitinkamų papuošalų formas. Dėl to ir daugelio tuometinių brangių papuošalų pakabučiai buvo gana įvairių formų, ir surasti jiems atitikmenų dažnai gana sunku.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vytautas Daugudis

FIKSAVIMO METAI: 1968

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 13-17

©: Sukūrimas Vytautas Daugudis

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal