Archeologijos objektas "Taurapilio pilkapynas (Utenos r.)" >> "Vakarinės Taurapilio pilkapių grupės laidosena"

Archeologija


PAVADINIMAS: Vakarinės Taurapilio pilkapių grupės laidosena

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Visuose pilkapiuose, kuriuose dar pavyko rasti ryškesnių kapų pėdsakų, aptikti vyrų kapai. Vyrai laidoti nedeginti, kartu su nedegintais žirgais, ginklais. Iš jų turtingumu ir dydžiu išsiskyrė grupės centre buvęs pilkapis 5.
Mirusieji laidoti nuo 6–7 iki 10–12 m skersmens pilkapiuose su didelių akmenų vainikais ir degėsių sluoksneliu ant pagrindo, gana didelėse netaisyklingose keturkampėse duobėse (2,25–3 m ilgio, apie 1–2 m pločio) po sampilu pilkapio centre, galva į V, su ant krūtinės arba juosmens sudėtomis rankomis. Bendrai, jų laidosena analogiška pilkapio 5 kapui.
Pilkapio 2 sampile rastas degintinis vaiko kapas, o po sampilu įrengtas griautinis suaugusio žmogaus kapas. Tai būdinga 5–6 a. Rytų Lietuvos pilkapiams (plg. Riklikus, Anykščių r.).
Pilkapiuose 1 ir 6 rasti sudegintų mirusiųjų kapai sunkiai datuojami. Galima tik spėti, kad jie priklauso 5–6 a., kuomet šioje Lietuvos dalyje plito paprotys mirusiuosius laidoti sudegintus.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Adolfas Tautavičius

FIKSAVIMO METAI: 1981

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 33-38

©: Sukūrimas Adolfas Tautavičius

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal