Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Senųjų Trakų piliavietės aprašymas 1856 m. T. Triplino dienoraštyje"

Archeologija


PAVADINIMAS: Senųjų Trakų piliavietės aprašymas 1856 m. T. Triplino dienoraštyje

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Pabundame vos išaušus prie Senųjų Trakų. Dešinėje priešais mus ant aukštos kalvos tarp plačių daržų didelis vienuolynas ir bažnyčia – tai jau ne bažnyčia, ne vienuolynas, o sandėlis, kuriame laikoma karo amunicija. Traukiame toliau per vadinamąjį geležinį tiltą į Naujuosius Trakus, pro griuvėsius įžengiame į grįstą gatvę: dešinėje ir kairėje mediniai, bet senoviniai karaimų namai... (...).

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Teodoras Triplinas

FIKSAVIMO METAI: 1856

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 211

©: Vertimas Henrikas Valmontas

©: Išleidimas Leidykla „Mokslas“

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal