Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Ir vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas... (Bychovco kronika, XVI a. 3 dešimt.)"

Archeologija


PAVADINIMAS: Ir vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas... (Bychovco kronika, XVI a. 3 dešimt.)

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Y nekotoroho czasu poiechał kniaź weliki Gidymin... (Xроника Быxoвцa)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Ir vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas išjojo iš savo sostinės Kernavės medžioti už penkių mylių, už Neries, ir rado girioje gražų kalną, apsuptą ąžuolynų ir lygumų. Ir jam labai patiko, ir jis apsigyveno tenai, ir įkūrė miestą ir davė jam Trakų vardą, - tenai, kur buvo Senieji Trakai, ir iš Kernavės perkėlė savo sostinę į Trakus. (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS:

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 381-382

©: Vertimas Rimantas Jasas

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal