Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Kęstutis, viešpataudamas Trakuose... (Bychovco kronika)"

Archeologija


PAVADINIMAS: Kęstutis, viešpataudamas Trakuose... (Bychovco kronika)

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Y panuiuczy Kestutiu na Trocech... (Xроника Быxoвцa)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Kęstutis, viešpataudamas Trakuose ir Žemaičiuose, išgirdo [esant] Palangoje mergelę, vardu Birutę, kuri pagonišku papročiu pasižadėjusi savo dievams išsaugoti skaistybę ir pati buvo žmonių garbinama kaip dievaitė.
Nuvyko [tenai] pats didysis kunigaikštis Kęstutis, ir patiko didžiajam kunigaikščiui mergaitė, nes buvo labai graži ir protinga. Ir prašė ją, kad būtų jo žmona. Ir ji nenorėjo sutikti, ir atsisakė, nes esanti pasižadėjusi savo dievams išsaugoti skaistybę iki mirties. Ir kunigaikštis Kęstutis jėga paėmė ją iš tos vietos, ir su didžia pagarba palydėjo ją į savo sostinę, į Trakus, ir sukvietęs savo brolius iškėlė su savo broliais dideles vestuves ir paėmė tą mergelę Birutę sau žmona. Jodinėjančiam už mylios nuo Trakų kunigaikščiui Kęstučiui labai patiko vietovė tarp ežerų, ir jis ten apsigyveno ir įkūrė miestą ir praminė jį Naujaisiais Trakais, o savo sostinę iš Senųjų Trakų perkėlė į Naujuosius. Ogi sūnus Vytautas gimė Senuosiuose Trakuose. Ir toje vietoje kur buvo gimęs, Vytautas po savo tėvo mirties pats pastatydino Marijos Apreiškimo bažnyčią ir apgyvendino švento Augustino ordino vienuolius - to paties ordino, kurio yra švento Augustino vienuolynas Tyniece, prie Krokuvos. (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS:

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 382

©: Vertimas Rimantas Jasas

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal