Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Y panuiuczy Kestutiu na Trocech... (Xроника Быxoвцa)"

Archeologija


PAVADINIMAS: Y panuiuczy Kestutiu na Trocech... (Xроника Быxoвцa)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Y panuiuczy Kestutiu na Trocech y na Żemoyty, y wsłyszał dewku na Połondze, imenem Birutu, kotoraja dewka bohom swojm podłuh obyczaiu pohanskoho, poszlubiła czystość chowaty, y sama była chwalena od ludey za bohiniu. ║
Y pryiechał kniaź Keystutey sam, i spodobałasia welikomu kniaziu dewka, iż była welmi krasna y razumna, y prosił jeie, aby iemu była małżonkoiu; i ona ne choteła zwolity y odkazała jemu, iż "ja poszlubiła bohom swojm czystost' chowat' do żywota swoieho". Y kniaź Keystuty wział jeje mocne z toho mista y prowadył jeje do stolca swojeho wo welikoy poczestnosty, do Trokow, y obosławszy bratiiu swoju y wczynił welikoie wesele z bratyieiu swoieiu, y poniał tuiu pannu Birutu sobi za żonu. I iezdeczy kniaziu Keystutiu od Trok za milu, y spodobałosia jemu meysce welmi podobno meży ozer, y on tam poseliłsia, y horod założył, y narecze imia jemu Nowyie Troki, y pereneset stolec swoy na Nowyie Troki z Starych Trok. A wed że syn ieho rodyłsia Witolt u Starych Trocech, y na tom mestcy, hde sia Witolt rodył, sam po smerty otca swojeho na tom mestcy Witolt y kosteł założył u zwestowania Matki Bożoy, y mnichi ustanowił zakonu swiatoho Awhustyna, toho ż zakonu, szto w Krakowe iest klasztor swiatoho Awhustyna na Tyncu. (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS:

FIKSAVIMO METAI: 1520-1530

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 375

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal