Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Apie tai, kaip Gediminas įkūrė Senuosius Trakus ir Vilnių 1321 metais (M. Strijkovkis, 1582 m.)"

Archeologija


PAVADINIMAS: Apie tai, kaip Gediminas įkūrė Senuosius Trakus ir Vilnių 1321 metais (M. Strijkovkis, 1582 m.)

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
O założeniu Trokow starich i Wilna, przez Gedimina, roku 1321 (M. Strijkovskis, 1582)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Gediminas, Vytenio sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis, ilsėdamasis ir medžiodamas Kernavėje po nuveiktų darbų ir karo vargų, ieškodamas smagesnės pramogos ir didesnių laimikių, iškilo su savo dvaru ir visais medžioklės reikmenimis į tolesnes girias. O kad jam gerai sekėsi ir kad prisipramogavo ir prisimedžiojo, tad iškėlė vaišes lauko palapinėse savo ponams, dvariškiams ir visiems medžiokliams už penkių mylių nuo Kernavės, tarp Vokės ir Vilijos upių. Šitie plotai jam ilgainiui patiko, ir vieta buvo žavinga pažiūrėti, kad ir nelabai tinkamas piliai statyti. O kad toje vietoje ir aplinkiniuose laukuose ir miškuose daug prisimedžiojo, tai nieko nelaukęs nusiuntė tenai valsčionių, pastatė pilį, kurią perkasu ir pylimu sustiprino ir pavadino Trakais, todėl kad visokio gyvio – kiškių, lapių, kiaunių ir kitokios smulkmės bei paukščių tiek dvariškiai, tiek varovai, medžiokliai, virtuvės darbininkai ir pasiuntinukai, - visi turėjo daugybę aplink balnus diržais (troki) prisikabinėję, ir priešais save, ir užpakaly savęs, ir iš šonų, o stambiųjų žvėrių – briedžių, elnių, stirnų – pilnus vežimus prisikrovė. O dėl tos pasisekusios medžioklės įžiūrėjęs sau laimingą pranašystės ženklą (nes anais laikais lietuviai romėnų papročiu nieko nesiimdavo daryti be pranašystės ženklų), tučtuojau iš Kernavės perkėlė kunigaikštystės sostinę į naujai pastatydintus Trakus, kuriuos nūnai vadiname Senaisiais, skirdami juos nuo Naujųjų Trakų, įkurtų jo sūnaus Kęstučio, kaip toliau apie tai parašysime. O nuo to laiko sostinė Kernavė, įkurta senų senovės Lietuvos kunigaikščių, labiausiai Kerniaus Kūnaičio, romėnų kunigaikščio Palemono antrojo įpėdinio, nustojo sostine būti, užtat ir tas miestas su pilimi, negailestingos laiko tėkmės niokojamas, kaip matome, sunyko. Tuo tarpu Trakuose kūrėsi naujoji Lietuvos kunigaikščių sostinė. (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Motiejus Strijkovskis

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 554

©: Vertimas Dominykas Urbas

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal