Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "O założeniu Trokow starich i Wilna, przez Gedimina, roku 1321 (M. Strijkovskis, 1582)"

Archeologija


PAVADINIMAS: O założeniu Trokow starich i Wilna, przez Gedimina, roku 1321 (M. Strijkovskis, 1582)

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Originali fiksacija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Gedimin Witenesowic Wielki Xiądz Litewski zbywając w Kiernowie rozmaitymi łowami przeszłej pracej, i niewczasów wojennych, zebrawszy się z dworem i wszystkim myśliwstem swoim, jachał w głębsze puszcze dla weselszej pociechy, i główniejszych łowów; a gdy mu się według myśli szanicowało iż się nacieszył i obowił, czestował w polu pod kotarhami pany, dworzany, i myśliwce swoje, w piąci milach od Kiernowa, między Waką i Wilną rzekami. Tam potym upodobało mu się miejsce i plac nie tak bardzo słusznyku zamkowi, jako jemu wdzięczny, iż się na tym miestu i w okolicznyć polach i lasach obłowił, tamże zarazem obesławszy wołości, zabudował zmek, który przekopem i wałem obwarował, i nazwał go troški, dla tego iż co żywo, zajęcy, lisów, kunic, i inszego małego zwierza i ptastwa, tak dworzanie, jako osocznicy, myśliwcy, kuchcikowie i chłopięta, wszystcy byli pełno około Tarczaków, przed sobą, i za sobą i po stronach w troki nawiązali i nawieszali, zwierzu też wielkiego łosi, Jelena, sarn etc. Pełne wozy nakładli. A tak dla tego szczęśkiwego obłowu znacząc wtym sotie wróżkę szczęśliwą (bo w on czas Litwa obyczajem rzymskim żadnej rzeczy bez wroszki niepoczynali) zarazem z kiernowa stolicę xiążęcią do Trok nowo budowanych przeprowadził, aktore dziś Staremi Trokami zowiemy względem Nowych od Kejstuta potym jego syna zbudowanych, jako o tym niżej napiszemy. A tak od tego czasu stolec w Kiernowie od starożnytnych xiążąt Litewskich, zwłaszcza od Kiernusa Konasowica Palemonowego z rzymskich xiążąt potomka wtórego założony ustał, za czym też to miasto z zamkiem dawnością czasów zawisnych jak dziś widzimy zniszczało; a w Trokach się nowa stolica xiążąt litewskich poczęla; (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Motiejus Strijkovskis

FIKSAVIMO METAI: 1582

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Karaliaučius

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 520-521

©: Sudarymas Norbertas Vėlius

©: Išleidimas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal