Tautosakos objektas "Pasaka AT 700 Nykščiukas" >> "1964 redaguota versija"

Tautosaka


PAVADINIMAS: 1964 redaguota versija

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
1905 originalas

DUOMENŲ TIPAS:

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS:

FIKSAVIMO METAI: 1964

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ:

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

©: Sudarymas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Lietuvių tautosaka, III. Pasakos. Vyr. red. K.Korsakas. Šio tomo red. L. Sauka. V., 1964., Nr. 189

Spausdinti

Atgal