Knygadvarios objektas "BsTB 12 124-13 Liaudies medicina [Placentos atskyrimas]" >> "Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Liaudies medicina, tekstas redaguotas 2004

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Moterei, kūdikį pagimdžius, kad greičiau antra pusė (placenta) atsiskirtų, reikia vilnoniu siūlu perrišti pervadninką („пупочный канатикъ“). Teip sodietės moko jauną gydytojį.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Leonas Petkevičius

FIKSUOTOJAS: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalio m.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Užrašyta 1904 metų vasario 6 d.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 124, Nr. 13 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis).

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 189, Nr. 11 Г. Петкевич. Матерiалы по народной медицинъ литовцевъ. – Живая старина, Ред. В. И. Ламанский, С. Петербургъ: Императорское русское географическое общество, 1911, вып. 2, стр. 167–218. Publikacijos autografas – LLTI BR F 1-2102.

SKELBTA LEIDINYJE:

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 13 (G. Petkevičaitės V pluoštas, III skyrius)

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 1-2102 (G. Petkevičaitės „Medžiaga lietuvių liaudies medicinai”), P. 25, Nr. VIIa 11

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal