Knygadvarios objektas "BsTB 12 102-9 Tikėjimas [Kūčių vakarą pavalgę palieka indus, nes ateina vėlės valgyti]" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kūčios vakarą pavalgę palieka bliūdus ir šaukštus. Būk dūšios ateina valgytie.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: P. Žingeida

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19-20

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, apskr., , , , Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Marijampolės apylinkės

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: P. Žingeidos pastaba: „Užrašė Marijampolės apylinkėse, Suvalkų gubernijoje, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 102, Nr. 9 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis).

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. P. Žingeidos pluoštas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal