Archeologijos objektas "Galvės ežeras (Trakų m.)" >> "1997 m. archeologinių povandeninių žvalgymų rezultatai"

Archeologija


PAVADINIMAS: 1997 m. archeologinių povandeninių žvalgymų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
1997 m. išžvalgius Galvės ežero dugną aplink betoninį tiltą tarp Karaimų ir Pilies salų, rytinėje pusėje, 2-5 m nuo gelžbetoninių polių, rasti keli labai sunykę apvalūs mediniai poliai, išsidėstę šiaurės-pietų kryptimi dviem eilėmis, jų ilgis – 105 m. Jų ašyje – 32 m į pietus nuo Pilies salos ir 2 m į rytus nuo dabartinio tilto, 2,8-3 m gylyje nuo vandens paviršiaus – ištirtas 4x4 m dugno plotas. 3,05-3,2 m gylyje rasta 12 cm skersmens apskrito pjūvio vertikalaus polio liekanų ir 20 horizontaliai be sistemos gulinčių dugne medinių tilto fragmentų. Viename 1,8 m ilgio, 10-11 cm skersmens mediniame fragmente rasta per vidurį išilgai einanti 8 cm ilgio ir 3 cm pločio stačiakampė skylė. Tyrinėtame plote aptikta keletas keramikos šukių, datuojamų 15 a. pabaiga, keletas viduramžių plytų fragmentų.
Vėliau buvo inventorizuotos virš dugno esančios viduramžių tilto tarp Karaimų ir Bažnytėlės salų liekanos. Rasti ŠV-PR kryptimi išsidėstę 25 vertikalūs poliai, stovintys trimis eilėmis, 43 m ilgyje, sąsmaukos tarp salų centrinėje dalyje. Atstumas tarp jų – nuo 0,45 m iki 6 m. Žvalgant tarp polių, atsitiktinai buvo rasta keramikos šukių, koklių fragmentų (vienas puodyninis koklis, kurio viršutinė dalis baigiasi keturlapio dobilo forma, išlikęs visas), taip pat geležinis peilis medinėmis kriaunomis, pritvirtintomis 4 kniedėmis.
Baigus šio tilto liekanų inventorizaciją, buvo žvalgytas dugnas aplink ežero salas. Rasta atsitiktinių radinių – keramikos šukių. Šių žvalgymų metu aptikta ir trečiojo tilto, jungusio Trakų miestą su Karaimų sala, liekanų. Poliai yra išsidėstę lygiagrečiai su esamu betoniniu tiltu, keli metrai į ŠV nuo jo.
1997 m. tyrinėjimų metu tiksliai nustatyta, kaip viduramžiais buvo patenkama į Salos pilį ir Bažnytėlės salą (kur greičiausiai būta vienalaikio statinio).

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Zenonas Baubonis

FIKSAVIMO METAI: 1997

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Galvės ežeras (Trakai)

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė povandeninė žvalgomoji ekspedicija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 257-258

©: Sukūrimas Zenonas Baubonis

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal