Knygadvarios objektas "BsTB 12 110-25 Tikėjimas [Kad pamiltų]" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Norint patraukti prie savęs kokį žmogų (mergaitė – vaikiną, vaikinas – mergaitę), reikia sugauti šikšnosparnį, nunešti jį ir įmesti į skruzdėlyną. Grįžtant neatsigręžti, nes kas atsigręš, tas apaks arba kitu kokiu būdu luošas paliks.
Ant rytdienos arba dar vėliau nueiti išsiimti kauliukus iš skruzdėlyno. Reikia vėl taikyti, kad jau šikšnosparnis būtų nebegyvas, nes, užgirdus jį skruzdėlyne rėkiant, žmogus nustos regėjimo arba apkurs.
Radus šikšnosparnio kaulus, reikia išsirinkti tarp jų šakeles ir kablelį. Norint žmogų pritraukti prie savęs, reikia jį, jam nematant, kableliu prie savęs patraukti, o norint atstumti, su šakelėmis, teipogi jam nematant, atstumti.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Kazimieras Karnauskas

FIKSUOTOJAS: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

FIKSAVIMO METAI: 1901

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Smilgiai, sen., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Smilgių parapija

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Užrašyta 1901 metų vasario 20 d.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 110, Nr. 25 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis).

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 25 (G. Petkevičaitės-Bitės IV pluoštas)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal