Knygadvarios objektas "BsTB 12 111-27 Tikėjimas [Kaip tapti labai stipriam]" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
Pamačius ežį su vaikais, reikia vaikus sugaudyti, parsinešti, aptverti juos aukšta tvora, kad senis ežys prie jų negalėtų prieiti. Tuomet senasiai ežys suras miške tokią žolelę, kurią prinešęs prie tvoros padės ir tvora nuo tos žolelės išvirs. Reikia tą žolelę paimti, sau pirštą perpjovus, ją ten įdėti, pirštą paskui sykiu su ta žole užgydyti ir tokiu būdu ją savo kūne palaikyti. Žmogus, turįs savo kūne tą žolelę, palieka stipras kaip Samsonas.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS: Kazimieras Karnauskas

FIKSUOTOJAS: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

FIKSAVIMO METAI: 1901

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Smilgiai, sen., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Smilgių parapija

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: 1901 metų vasario 20 d.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 111, Nr. 27 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis).

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 27 (G. Petkevičaitės-Bitės IV pluoštas)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal