Knygadvarios objektas "BsTB 2 201-91 Sakmė – Apie bobutę ir aitvarą" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Viena bobutė turėjo aitvarą. Jis bobutei viską atnešdavo: ir pinigų, ir javų. Aitvarą reikėdavo penėti, tai bobutė išvirdavo jam košės ir padėdavo kieme ant statinių. Tarnas nežinojo, kas ten tuose bliūdžiukuose. Vieną sykį, norėdamas dažinoti, užsislėpė už statinių ir daboja, kas dėsis. Žiūri – ateina du aitvaru ir ėda iš bliūdžiukų košę. Pavalgę nuėjo. Ant rytojaus kaip boba padėjo košę, tarnas atėjęs išvalgė, išvalgė visą košę. Paskui, pridergęs į abu bliūdu, padėjo ant statinių ir užsislėpęs žiūri, kas dėsis. Ateina aitvaru prie bliūdų, pauostė ir sako:
– Prinkė kakė, mižė kakė, prinkė kakė, mižė kakė. – Ir nuėjo.
Ir antrą dieną teip nutiko: bobutė išnešė košę ant statinių, o tarnas vėl išvalgęs pridergė. Atėjo aitvaru, pauostė, pasakė:
– Prinkė kakė, mižė kakė, – ir nieko nedarė, tik nuėjo sau.
Ant trečios dienos jau aitvaru atėjo pas bobutę ir sako:
– Dėl ko tu mums neduodi ėsti? Mes neėdę ilgai negalime tau tarnauti.
Tą pasakę išėjo, ir bobutė liko be aitvarų.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys, Panevėžio pavietas

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 201-202, Nr. 91 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: mitologinė. Aitvarai.

Spausdinti

Atgal