Knygadvarios objektas "BsTB 2 202-92 Sakmė – Apie senelį, kurs pinigus kavojo" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buvo vienas turtingas senelis. Turėjo jis devynis sūnus ir daug pinigų. Bet jisai sūnums nedavė pinigų. Prieš smertį senelis nuėjo į jaują, iškasė duobę ir paslėpė pinigus (seniaus žmonės užkeikdavo pinigus, kad negalėdavo nieks išimti). Viens sūnus gi dabojo palindęs po krosni – girdi, kaip senis išeidamas sako:
– Pakol nepadės dvyliką čia galvų, patol neiškas tų pinigų.
Sūnus atsiliepė:
– Ar by* kokių?
Tėvas sako:
– Teip, by kokių.
Tėvas išėjo, o sūnus, paėmęs dvyliką vištų, nunešė į jaują, nukirto galvas ir išsiėmė pinigus.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys, Panevėžio pavietas

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 202, Nr. 92 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: kytruolių-galvočių pasakos. Paaiškinimas: b y – Bs. skl. = bile

Spausdinti

Atgal