Knygadvarios objektas "BsTB 2 202-93 Sakmė – Kaip ūkininkas pinigus kavojo" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Seniaus buvo ūkininkas labai turtingas. Jisai turėjo daug pinigų. Apsirgęs, prieš smertį nedėlios dienoje jis varo visus į bažnyčią. O bernas nuėjo į daržinę ir pasislėpė – tik žiūri per plyšį. Atėjo senis į daržą, iškasė duobę, sudėjo pinigus, užkasė ir sako:
– Kas su dviem ožiam ars, tas tuos pinigus paims.
Tarnas viską girdėjo ir, kaip tik senis numirė, jis arė su ožiais ir rado pinigus.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys, Kauno gub.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 202, Nr. 93 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: kytruolių-galvočių.

Spausdinti

Atgal