Knygadvarios objektas "BsTB 3 416-186 Sakmė BILPK 3694 – Apė laumių skalbimą" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Senovėje pasakojama šiteip buvo apė laumių skalbimą.
Kad žmogus kur eidavęs vėlame vakaro laike arba ir tik ką saulei nusileidus, jei kam atsitikdavo toki laimė, tai, būdavo, išgirsta laumę skalbiant kur prie upės arba prie kokio ežero, arba kad ir Nemuno duburiuose.
Teip tai ale laumės skalbimas visiškai kitoks būdavęs, visai nepanašus kaip šių mergaičių arba moterų: kad laumės skalbimą žmogus eidamas už kelių kalnų išgirsdavo, nors jis kažin kaip toli būtų, tuojaus ir žino, kad čia skalbia ne kas kitas kaip tik laumė. Laumė skalbdavus labai retai: plumt, plumt ir teip toliau. Katram žmogui atsitikdavo laumę išgirst skalbiant, toksai žmogus artindavosi prie laumės su dideliu džiaugsmu, lyginai kaip mes šiandieną džiaugiamės pamatę degančius pinigus.
Toksai žmogus, arba žmona, arba mergaitė, atėjus prie laumės, tuojaus sakė:
– Padėk Dieve!
Laumė daugiau nieko neatsako, kaip tik, pametus audeklą ir visą savo darbą, bėga grait šalin, pasako:
– Mokėk čėdyti, tai bus tavo vaikų vaikams.
Tą audeklą žmogus parnešdavęs namo ir indėdavęs in kubilą. Reik mokėti čėdyti tą audeklą. Reik tą audeklą niekad neišvyniot ir nemieruot ir nežiūrėt į kitą galą – tai tu gali jo rėžti, kiek tik tu nori, jis vis bus toks pats didumo ir niekad nepasibaigs, nors tu visą svietą apvilktum ir apdengtum marškiniais. Ale jeigu tu tik pasakysi: „Vai, ugi reikia man pažiūrėti, ar daug da čia to audeklo yra“, – ir išvyniosi visą, tai tik tiek ir turėsi: išvyniosi, išrėši, ir daugiau nebebus.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: K. Stebulius Paskelbė A. Janulaitis.

FIKSAVIMO METAI: 1891

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, apskr., , , , Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Trobiškių k., Liudvinavo prp., Kalvarijos pav.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 416, Nr. 186 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 522, Nr. 4 Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. – Heidelberg, 2 – 1889, 4 – 1890

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal