Knygadvarios objektas "BsTB 3 416-187 Sakmė BILPK 3697 – Laumė ir lino žiedas" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Sako, kad arė vienas artojas prie dikto upelio ir pamatė iš tolo ateinant laumę, labai gražiai apsirėdžiusią. Ir teip labai graži ji jam išrodė, kad nesvietiškai. Jis mislija, pamatęs ją iš tolo, kad čia ne kas, kaip tik laumė. Jis vienoj pusėj upelio arė, o iš kitos pusės upelio ji atėjo. Priėjus ji prie to upelio negali niekaip pereit per tą upelį. Taikėsi taikėsi – niekaip negali. Šaukia ji šitą vaikiną ir sako:
– Te tau šitą pundą, pernešk per šitą upelį, o aš mažu* be šito pundo perbrisiu.
Teip tas vaikinas klausia:
– Kur tamista eini? Kas šitam punde yra?
Ji jam sako:
– Aš einu į pokylį ir čia turiu visokių pyragų prisikepus.
Tas vyras žinojo, kad laumė labai lino žiedo bijosi, o tenai netoli jo, kur jis arė, tai linai žydėjo. Jis, tą pundą paėmęs, į tuos linus žydinčius įbrido su tais pyragais, o toji laumė perbridus prašė, prašė ir nuėjo sau plūsdama.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: K. Stebulius Paskelbė A. Janulaitis.

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, apskr., , , , Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Trobiškių k., Liudvinavo prp., Kalvarijos pav.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 416-417, Nr. 187 Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 525, Nr. 4 Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. – Heidelberg, 2 – 1889, 4 – 1890

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: mažu – orig.skl., Bs. skl. gal.

Spausdinti

Atgal