Archeologijos objektas
Archeologija


PAVADINIMAS: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra Bazilika

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Archeologijos panorama

AUTORIUS: Laurynas Stuoka Dabar matomo architektūrinio sprendimo autorius.

PASTABOS DĖL AUTORYSTĖS: Dabar matomo architektūrinio sprendimo autorius.

ANOTACIJA: Vilniaus Arkikatedra Bazilika, reikšmingiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos valstybės sostinės bažnyčia.

TURINYS:
Katedroje palaidoti dvasininkai Visatekstė
Pagonių šventykla archeologiniais duomenimis Visatekstė
1969–1976 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
Paveikslų galerija Santrauka
Laidosena Katedroje archeologijos duomenimis Visatekstė
Katedros eksterjero skulptūros Visatekstė
Katedros lobynas Visatekstė
J. Marcinkevičiaus dešimties giesmių drama (ištraukos) Visatekstė
Vladislovo Vazos širdis Visatekstė
Barboros Radvilaitės kapas Visatekstė
Valavičių koplyčia Visatekstė
Nukryžiuotojo freska Visatekstė
Vytauto laikų katedra Visatekstė
Vilniuje, kur dabar Katedra... (pagal T. Narbutą) Visatekstė
Mindaugo katedra archeologiniais duomenimis Visatekstė
Geležies amžiaus gyvenvietės pėdsakai Santrauka
2003–2004 m. tyrimų rezultatai Visatekstė
1931–1932 m. tyrimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Vilniaus Arkikatedros planas (istorinė kartograma)
Vilniaus Arkikatedros planas (skersinis pjūvis)
Archeologinių tyrinėjimų Vilniaus Arkikatedroje 1931-1986 m. planas
Vilniaus katedros 15 a. pirmojoje pusėje rekonstrukcinis piešinys
Vilniaus Valdovų rūmų teritorijos archeologinių tyrimų vietos
Katedros lobynas A. Lukšėno nuotrauka. Katedros lobyno kolekcija eksponuota Taikomosios dailės muziejaus parodoje "Krikščionybė Lietuvos mene", 1999 m. gruodžio 28 d. – 2003 m. gruodžio 31 d.
Katedros lobyno aptikimas
Aleksandro kaukolė su karūna K. Kwiatkowskio piešinys (1931 m.). Piešinyje vaizduojami Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro palaikai, kurie buvo aptikti 1931 m. Vilniaus Arkikatedroje, Karalių kriptoje.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro kalavijas A. Lukšėno nuotrauka
Šalia pirmosios Katedros P sienos aptikta "Nukryžiuotojo freska" A. Lukšėno nuotrauka. Tai seniausias Lietuvoje žinomas sienų tapybos pavyzdys, datuojamas XIV a. pab. - XV a. pradž.

SUKŪRIMO APLINKYBĖS: Lietuvos didžiosios kunigaikštystės krikštas 1387 m. (1251 m.?).

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. G205K 1P

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | KULTO VIETA | pagal religiją | KRIKŠČIONIŠKO KULTO VIETA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | KULTO VIETA | pagal religiją | PAGONIŠKO KULTO VIETA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | MALDOS NAMAI | pagal konfesijas | KATALIKŲ BAŽNYČIA

CHRONOLOGIJA: Naujieji laikai (klasicizmo epocha)

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (ankstyvieji)

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (vėlyvieji)

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (vėlyvieji)

CHRONOLOGIJA: Naujieji laikai (renesanso epocha)

CHRONOLOGIJA: Naujieji laikai (baroko epocha)

CHRONOLOGIJA: Naujausi laikai (socrealizmas)

LOKALIZACIJA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

LOKALIZACIJA: Vilnius, m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

PASTABOS: Dabartinis Arkikatedros pastatas pradėtas statyti 1783 m., baigtas – 1801 m. Katedra pašvęsta Šv. Stanislovui - Krokuvos vyskupui.

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Vytauto Didžiojo kapas

INTERNETO NUORODOS:
http://www.lietuvospilys.lt/ Skelbiama: PAŽYMA APIE 2003–2004 M. ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS VILNIAUS ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE.

Spausdinti

Atgal