Archeologijos objektas
Archeologija


PAVADINIMAS: Plinkaigalio kapinynas (Kėdainių r.)

ANOTACIJA: Etaloninis vidurinio geležies amžiaus laidojimo paminklas Lietuvos teritorijoje.

TURINYS:
Plinkaigalio kapinyno laidosena Visatekstė
Plinkaigalio geriamasis ragas Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Plinkaigalio kapinyno (Kėdainių r.) kapų chronologinės grupės
Plinkaigalio kapinyne (Kėdainių r.) tyrinėtas plotas
Lankinė segė iš Plinkaigalio kapinyno (Kėdainių r.)
Antkaklė iš Plinkaigalio kapinyno (Kėdainių r.)
5-6 a. Plinkaigalio bendruomenės vyro kostiumo rekonstrukcinis piešinys
5-6 a. Plinkaigalio bendruomenės vyro kostiumo rekonstrukcinis piešinys
Geriamasis ragas Plinkaigalio kapinyno (Kėdainių r.) kape 61
Geriamojo rago apkalas iš Plinkaigalio kapinyno (Kėdainių r.) kapo 332

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPINYNAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | AKMENS AMŽIUS | NEOLITAS | fazės | VĖLYVASIS NEOLITAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros | VIDURIO LIETUVOS KAPINYNŲ KULTŪRA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VIDURINIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros | VIDURIO LIETUVOS KAPINYNŲ KULTŪRA

MOKSLINIS KOMENTARAS Tai vienas didžiausių iki galo ištirtas gerai išlikęs 3-7 a. kapinynas. Labai džiugu, kad tyrimai paskelbti atskira monografija, mat apie 90% kapų datuojami 5-6 a., o šis laikotarpis dar palyginti menkai ištirtas. Be to, paminklas yra žemaičių ir aukštaičių genčių paribyje, ir Pilinkaigalio medžiaga turėtų pasitarnauti diskusijoms dėl šio regiono etninės priklausomybės.

MOKSLINIS KOMENTARAS Plinkaigalio kapinynas laikytinas etaloniniu didžiojo tautų kraustymosi laikotarpio (4-7 a.) vidurio Lietuvos paminklu. Kapinyno tyrinėjimų rezultatai leidžia suprasti, kaip didžiojo tautų kraustymosi laikotarpio atgarsiai atsirito iki „tokios tolimos“ rytų Europos „provincijos“ kaip Baltijos jūrų pakrantės. Tiek savo chronologija (perėjimas iš senojo į vidurinį geležies amžių), tiek kultūrine prasme (perėjimas iš pilkapių į plokštinius palaidojimus), tiek geografiškai (yra vidurio Lietuvos ir Žemaitijos kapinynų paribyje) Plinkaigalio kapinynas yra neeilinis. Aišku, kad jis yra tikra laboratorija lietuvių etninės istorijos tyrinėtojams. Plinkaigalio kapinyno medžiaga padės patikslinti ne vieno dirbinio datavimą ar kultūrinę priklausomybę. Nemažai duomenų čia suras turtinės nelygybės, gyventojų demografijos ir kitų problemų tyrinėtojai. Plinkaigalio kapinyne pasireiškia net ir labai tolimos vidurio Europos, Skandinavijos bei klajoklių pasaulio įtakos.

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (vidurinis)

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (senasis)

CHRONOLOGIJA: Neolitas (vėlyvasis)

LOKALIZACIJA: Plinkaigalis, k., Krakių sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Taurapilio pilkapynas (Utenos r.) Taurapilio „kunigaikščio“ kape rasti pentinai analogiški rastiems Plinkaigalyje.
Marvelės kapinynas (Kauno m.) Priklauso tai pačiai Vidurio Lietuvos kapinynų kultūrai (IV–VII a.)

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal