Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Padavimas apie požeminio Kauno (Kauno m.) vadavimą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Lietuvos istoriniai padavimai

ANOTACIJA: Vienam žmogui prisisapnavo prakeikta karalaitė ir prašė išgelbėti ją ir prakeiktą miestą - požeminį Kauną. Žmogus užmiršo atsinešti smaigą žvakėms gesinti, todėl jų neišgelbėjo.

TURINYS:
Padavimas [Požeminio Kauno vadavimas] Visatekstė
Padavimas apie požeminio Kauno vadavimą Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | PADAVIMAI

PASTABOS: Kauno pilis viena iš kelių Lietuvos mūrinių pilių, pastatyta 14 a. Nemuno ir Neries santakoje, ginant krašto gilumą nuo kryžiuočių žygių.

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Kauno pilis
Padavimas apie kalne prie Kauno (Kauno m.) esančią kariuomenę

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal