Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 325 [Burtininko mokinys]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Velnias priėmė berną tarnauti - vartyti knygas. Bernas perskaitė tas knygas ir išmoko pasiversti gyvuliais ir paukščiais. Grįžęs pas tėvą, bernas pasivertė kiaule, kurią tėvas brangiai pardavė. Tada bernas pasivertė arkliu ir prisakė tėvui, kad neparduotų jo su kamanomis. Ponas - velnias nupirko arklį su kamanomis. Jis nuvedė arklį pas kalvį ir liepė nukalti arklio ilgumo ietį - norėjo nudurti jį. Ponui nuėjus, kalvio vaikai nuėmė arkliui kamanas. Arklys pasivertė kiškiu ir pradėjo bėgti, ponas pasivertė šuniu ir pradėjo vytis. Tada bernas pasivertė karveliu, ponas - vanagu. Šiam skrendant per dvarą, iškrito žiedas, kuri rado dvaro pana. Kai ji numetė žiedą žemėn, pribyrėjo krūva avižų. Vanagas sulesė visą krūvą, o karvelis sulesė vieną grūdą ir nugalėjo vanagą: davė vanagui per kaktą.

TURINYS:
[Burtininko mokinys] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 325, Burtininkas ir jo mokinys, [151; 21]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši pasaka labai paplitusi. Iš latvių užrašyta 138 variantai, iš estų – 30, suomių – 35, danų – 46, airių – 189, vokiečių – 45, serbų ir kroatų – 20, lenkų – 24, rusų – 45, ukrainiečių – 20, turkų – 36, indų – 13. Po vieną ar kelis variantus užrašyta dar iš keliolikos tautų. Lietuvių turima 180 variantų. Tik 21 iš jų kontaminuoti.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 325 + 725 [Apie didelio mokslo vaikiną]
Pasaka AT 325 [Burtininkas ir jo mokinys]
Pasaka AT 325 [Kaip tėvas atidavė savo sūnų pas velnią mokintis]
Pasaka AT 325 [Raganavimo pamokos]
BsTB 8 26-7 Pasaka AT 325 [Apie vieną raganių]

INTERNETO NUORODOS:
http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at325.htm

Spausdinti

Atgal